Spojka Karlín od Jaroslava Šubrta a Vitalije Borisova