10 / 11
Před vchodem do restaurace se nachází vodní plocha.