Nevšední stavba ze tří vzájemně propojených hmot s rozdílnou konstrukční výškou slouží jako výrobna administrativní zázemí společnosti i návštěvnické reprezentativní centrum Zdroj: coatmen I Radek Úlehla