U žádného vodního mlýna nesmí chybět mlýnské kolo ani zde tomu není jinak