V roce 1991 byla sice Buďánka vyhlášena vesnickou památkovou zónou