5 / 8
Výstava se odehrává v tajuplném přítmí hlavního sálu CAMPu.