Marina Boulevard Smrčkova, Praha 8 Developer: Crestyl real estate, s.r.o. Architekt / architekt interiéru: QARTA ARCHITEKTURA Zdroj: BEST OF REALTY, s.r.o.