Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010

V úterý 23. března 2010 slavnostně odstartovala soutěž Young Architect Award 2010. Své nápadité projekty do ní mohou do 15. července přihlásit mladí a začínající architekti a usilovat tak o prestižní odborné ocenění své práce a nápadů. V pořadí již 2. ročník přehlídky mladých talentů má za cíl usnadnit jejich vstup na českou architektonickou scénu, přiblížit veřejnosti soudobou tvář originální „mladé“ architektury a motivovat mládež ke studiu tohoto oboru. Spolu se soutěží začala také výstava prací prezentovaných v loňském ročníku. Celkem 73 atraktivních projektů je k vidění v atriu Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Tento týden odstartoval 2. ročník soutěžní přehlídky mladých architektů pod rozšířeným názvem Young Architect Award 2010. V prostorách Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze byla veřejnosti oficiálně představena také odborná porota, která bude hodnotit přihlášená díla. Zasednou v ní zástupci renomovaných architektonických ateliérů z ČR a ze Slovenska, mnozí s pedagogickou praxí.

„Prosadit se v těžké konkurenci v oboru architektury není pro mladé absolventy zrovna jednoduché. Přitom právě z hlav mladých lidí často přicházejí ty nejlepší nápady, návrhy a projekty, které se však jen velmi obtížně dostávají do širšího povědomí. Už loňský ročník dokázal nashromáždit celou řadu pozoruhodných architektonických děl, jež díky soutěži získaly pozornost odborné i laické veřejnosti. Věřím, že i letos bude odborná porota jen velmi obtížně vybírat mezi originálními návrhy ty, které nakonec ocení,“ říká Radomír Dočekal, generální ředitel společnosti ABF, a.s., která soutěž organizuje. Do přehlídky mohou architekti své práce přihlásit až do 15. července, ty poté vyhodnotí odborná porota a nejúspěšnější představí 23. září 2010 v Národní technické knihovně v Praze.

Společně se zahájením soutěže proběhla i vernisáž výstavy celkem 73 prací soutěžících v 1. ročníku. V atriu Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze se může veřejnost seznámit s neotřelými nápady a vizemi mladých a začínajících tuzemských i zahraničních architektů či absolventů oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury. Společným pojítkem všech zúčastněných byl věk do 33 let.

Přihlášené projekty mohou získat tato ocenění: Young Architect Award 2010 v kategorii studie, školní práce, realizace, dále Cena architekta Josefa Hlávky v kategorii studie nebo školní práce, Cena rektora ČVUT v kategorii školní práce, Cena iDnes za nejlepší 3D model přihlášeného díla a Cena Stavebního Fóra za návrh stavby ukazující cestu rozvoje lidských sídel.

Soutěž probíhá za odborné garance České komory architektů, pod patronací ČVUT, VUT v Brně, TU v Liberci, VŠB-TU Ostrava, STU Bratislava a pod záštitou MŠMT, MPO, MMR, MK a ČKAIT.

Odborná porota Young Architect Award 2010

  • doc. akad. arch. Imrich Vaško (VŠVU Bratislava), předseda poroty
  • Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta (PROJEKTIL ARCHITEKTI)
  • Ing. Milan Jirovec (člen představenstva ČKA, m4 architekti)
  • Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D. (FA PAROLLI)
  • prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc. (Nadace „Nadání J. M. a Z. Hlávkových“)
  • Ing. arch. Ivan Wahla (Ateliér RAW)
  • Ing. arch. Michal Šourek (MS GROUP)


Veškeré informace o soutěži najdete na
www.yaa.cz