VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní  pozice: Právník odvolání, správní delikty, právní poradenství v odboru stavebním ÚMČ Praha 10.

Požadované vzdělání: VŠ – právnická fakulta, požadovaný obor, zaměření správní a stavební právo

Požadované znalosti:

– dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, E-spis, ASPI,  MISYS, )
– znalost správního, stavebního a přestupkového práva
– výhodou je zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu)
– výhodou je znalost z praxe v územním a stavebním řízení                  

Úplné informace a požadavky pro výkon dané funkce naleznete na úřední desce MČ Praha 10 a na internetových stránkách MČ Praha 10 (www.praha10.cz)
přihlášky do výběrového  řízení lze podávat do 27. 11. 2015

Komentáře