Valašské Meziříčí – 2. místo Cena Petra Parléře

Valašské Meziříčí - 2. místo Cena Petra Parléře

Druhé místo v desátém ročníku soutěže Cena Petra Parléře získal autorský tým Ing. arch. Jan Albrecht a MgA. Renata Slámková. Jejich projekt na regeneraci parteru náměstí a přiléhající Mostní ulice ve Valašském Meziříčí byl oceněn Cenou Ministerstva životního prostředí ve výši 120 000 korun.

polečnost Petra Parléře uspořádala již desátý ročník soutěže, která si klade za cíl rozvířit diskuzi o veřejném prostoru a získat pro obce a města kvalitní návrhy na úpravy veřejných prostranství a budov ve veřejné správě. Do soutěže bylo přihlášeno celkem deset projektů na města Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Železný Brod. První místo a Cenu Petra Parléře získal projet na revitalizaci náměstí ve Valašských Kloboucích ( odkaz na cenapp1 ) od Ing. Marie Hlavaté, Ing. arch. Josefa Hlavatého a Ing. arch. Lenka Hlavaté.

Informace o dalším ročníku Ceny Petra Parléře a autorskou zprávu k projektu Valašské Meziříčí od Ing. arch. Jana Albrechta a MgA. Renaty Slámkové najdete na www.cenapp.cz.

Hodnocení poroty
Hlavní novou kvalitou návrhu je vymezení platformy těžiště s novým zformováním příčné osy náměstí a dotvoření kompozice solitérních prvků. Autorům se podařilo oslabit podélnost příčnou osou díky zakomponování dvou nových motivů. Návrh prostor posouvá dále, znásobuje počet zákoutí a tvoří tak nová silná místa, přičemž nezmnožuje ani nepřehání nové vstupy. Tato ukázněnost prostor povznáší. Vodorovná plocha náměstí, která vzhledem k jeho svažitosti je na jedné straně vyvýšena a na straně druhé zahloubena, jako by kývala v příčné ose, vzniklé vložením dvou nových výtvarných prvků. Diskutabilní je novostavba na trojúhelníkové parcele.

Schematické řešení nepředstavuje žádnou kvalitu. Základní, kvalitní a velkorysé koncepci návrhu neodpovídá naznačené řešení povrchů parteru, kterému propracovanost a kvalita chybí. Přínosné je navržené řešení zeleně: trávníky byly odstraněny a koncept zeleně je svým způsobem netradiční a zvláštní svou asymetričností, neboť neopakuje tradiční stromořadí kolem celého náměstí, ale řeší ho ze dvou stran s důrazem na čtyři velké stromy, které akcentují sochu sv. Jana Nepomuckého.

-vb-
zdroj: CENAPP

Komentáře