Studentská soutěž KM BETA láká hodnotnými cenami

Studentská soutěž KM BETA láká hodnotnými cenami

Již více než tři stovky studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol v minulosti poměřily své síly ve Studentské soutěži Dům nové generace, pořádané tradičně společností KM Beta, a. s. Největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva právě vyhlašuje nový ročník této soutěže, do které i letos věnuje hodnotné ceny. Vítěz z kategorie vysokých škol si může odnést hotovost ve výši 10 000 korun a k tomu ještě zájezd ve stejné hodnotě. Zajímavé ceny čekají i na další úspěšné soutěžící a jejich konzultanty. Vyhrát může každý student, který zpracuje návrh, vizualizaci a projektovou dokumentaci rodinného nebo bytového domu či občanské stavby s použitím materiálů KM BETA. Důraz je přitom kladen na tepelné úspory objektu.

Pro studenty vysokých škol je soutěž zaměřena na bezchybné zpracování diplomové práce, ročníkového projektu nebo semestrální práce, zahrnující projekt s vysokým nárokem na energetické úspory. Navrhovaná stavba může být z okruhu rodinných domů, bytových domů (případně dům s pečovatelskou službou) nebo občanská stavba (knihovna, hotel apod.). V návrhu stavby však musejí být použity materiály společnosti KM Beta, a. s., a to vícevrstvé zdivo SENDWIX nebo střešní krytina KM BETA, případně pálený cihelný systém Profiblok.

Pro nejúspěšnějšího studenta vysoké školy je připravena odměna 10 000 Kč + zájezd ve stejné hodnotě. Zájezdy získají také studenti na druhém a třetím místě. Finanční odměna je připravena pro jejich odborné konzultanty.

Obdobně studenti středních a vyšších odborných škol mají za úkol zpracovat projektový návrh výstavby, dispoziční řešení budovy, u které je kladen nárok na energetické úspory. Vítěz v kategorii středních a vyšších odborných škol si odnese 5000 Kč a k tomu zájezd v hodnotě 10 000 Kč. Odbornými garanty soutěže jsou doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., z FAST ČVUT v Praze, Ing. Danuše Čuprová, CSc., z FAST VUT v Brně a Ing. Jan Hruška, obchodní ředitel KM Beta, a. s.

Ceny pro nejúspěšnější soutěžící
Vysoké školy
1. místo    10.000 Kč + zájezd v hodnotě 10.000 Kč (student); 4.000 Kč konzultant
2. místo     zájezd v hodnotě 10.000 Kč (student); 3.000 Kč konzultant
3. místo    zájezd v hodnotě 5.000 Kč (student); 2.000 Kč konzultant

Střední školy, vyšší odborné školy

1. místo    5.000 Kč + zájezd v hodnotě 10.000 Kč (student); 4.000 Kč konzultant
2. místo     zájezd v hodnotě 10.000 Kč (student); 3.000 Kč konzultant
3. místo    zájezd v hodnotě 5.000 Kč (student); 2.000 Kč konzultant

Odborníci ohodnotí i kvalitu zpracování návrhů
Odborná porota, ve které zasednou zástupci VUT v Brně, ČVUT v Praze, hlavní technolog a techničtí poradci ze společnosti KM Beta, bude hodnotit hned několik kritérií. Především to bude originalita návrhu a správnost konstrukčního řešení, dále správnost použití výrobků KM Beta a samozřejmě i kvalita zpracování.

U studentů vysokých škol bude navíc hodnoceno zpracování výpočtu roční tepelné bilance a energetického štítku řešené stavby a potřebné tepelnětechnické výpočty. Vyhodnocení soutěže proběhne závěrem roku 2011 po dohodě s garanty soutěže.

Podmínky soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je zaslat vyplněnou přihlášku na adresu firmy KM Beta a.s. Veškeré informace k soutěži je možné získat na www.kmbeta.cz nebo kmbeta@kmbeta.cz. Termín odevzdání prací je prosinec 2011, přesné termíny budou uvedeny na www.kmbeta.cz.

Práce se odevzdávají v tištěné podobě na adresu: KM BETA a.s. – obchodní oddělení, Bzenec – Přívoz, 696 81. Obálky budou označeny heslem „Studentská soutěž“.

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na letošní Stavební veletrhy v Brně, které se konají ve dnech 12. až 16. 4. 2011. Stánek KM Beta najdete v pavilonu A2. Prvních padesát návštěvníků každý den získá dárek!

–>–>