Studenti architektury navrhovali koncertní síň pro plzeňské filharmoniky

Studenti architektury navrhovali koncertní síň pro plzeňské filharmoniky

Tomáš Benák, Marek Harčarík a Marián Lucký z Fakulty architektury STU v Bratislavě se stali vítězi 16. ročníku architektonické studentské soutěže, kterou organizuje společnost Xella. Bratislavská fakulta obhájila loňské prvenství svých studentů, a potvrdila tak vysokou úroveň výuky a tvůrčí talent posluchačů.

Úkolem soutěžících byl architektonický návrh přístavby koncertní síně ke stávající funkcionalistické budově Českého rozhlasu na náměstí Míru v Plzni. „Vycházeli jsme z původní koncepce areálu z r. 1947, kdy však severní křídlo zamýšlené budovy koncertní síně pro Plzeňskou filharmonii nebylo dostavěno. Přestože bylo letošní zadání jednoznačně vymezeno funkčně i návazností na existující dům, stále ponechávalo tvořivosti studentů velký prostor,“  komentuje téma 16. ročníku Jaromír Veselák, autor zadání, člen poroty a plzeňský rodák. 

„Vítězný návrh je plnohodnotnou stavbou, která velmi dobře reaguje na kontext stávající budovy a v podstatě obohacuje i kontext celého města. Studentská soutěž Xella není jen ideová soutěž studentů, každým rokem se snažíme vybrat návrh, který by představoval příspěvek pro vybranou lokalitu a rozšířil debatu o jejím možném architektonickém rozvoji,“ dodává Veselák. Širší diskuze by byla skutečně na místě. Městu Plzeň kvalitní koncertní síň a domácí scéna pro Plzeňskou filharmonii dosud citelně chybí a různá dlouholetá provizoria ve víceúčelových sálech na tom nic nemění, přitom se jedná rozhodně o potřebu celoměstského či nadregionálního významu.

I v letošním roce byla porota složená z významných českých a slovenských architektů, kteří si za svého předsedu zvolili Ing. arch. Aleše Brotánka. Dvoudenní zasedání poroty se uskutečnilo v prostorách Českého rozhlasu, kde se vybíralo z celkem 45 vystavených projektů z Čech a ze Slovenska. „Se všemi kolegy si tuto architektonickou soutěž každým rokem velmi užíváme. Když už sami nemůžeme soutěžit, alespoň nás na pár okamžiků opět vrací do tvůrčího světa studentů, kteří mají stále ještě volné ruce a nepřistřihnutá křídla,“ pochvaluje si roli porotce Ing. arch. Ivan Kubík, slovenský zástupce hodnotící komise.

„Ráda bych za českou i slovenskou stranu poděkovala našim porotcům za účast. Velmi si vážíme toho, že jsou vzhledem k velkému pracovnímu vytížení ochotni vyčlenit si pro dvoudenní zasedání čas. I proto se jim každým rokem snažíme zpříjemnit porotování bohatým doprovodným programem.  V jeho rámci porotcům samozřejmě zprostředkováváme seznámení s lokalitou, která se bezprostředně týká zadání soutěže,“ dodává PaedDr. Hana Šimánová, vedoucí projektu studentské soutěže za českou stranu. V letošním roce se tak porotci mohli detailně seznámit nejen s pozdně funkcionalistickou budovou Českého rozhlasu, ale i s unikátními interiéry světoznámého architekta Adolfa Loose, které jsou po Plzni rozesety a veřejnosti byly poprvé zpřístupněny v loňském roce.

Seznam vítězů 16. ročníku Studentské soutěže Xella:
1. místo:       
Bc. Benák, Tomáš
Bc.Harčarík, Marek
Bc. Lucký, Marián
FA STU Bratislava

Celý soutěžní návrh si můžete prohlédnout tu a tu.

2. místo:        
Bakyta, Róbert
SvF STU Bratislava
Pedagog: Ing. arch. Pavol Paňák

Celý soutěžní návrh si můžete prohlédnout tu a tu.

3. místo a Cena časopisů ASB a Realizace staveb
Panulin, Peter
Uchal´, Patrik
Koban, Peter
FA ČVUT Praha

Celý soutěžní návrh si můžete prohlédnout tu a tu.

Odměna: Grega – Jakub, Matúš
SvF STU Bratislava
Pedagog:  Ing. arch. Pavol Paňák

Celý soutěžní návrh si můžete prohlédnout tu a tu.

Odměna: Richtárik, Peter
FA STU Bratislava

Celý soutěžní návrh si můžete prohlédnout tu a tu.

Odměna: Vašek, Michal
FUA TU Liberec
Pedagog: Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek; Ing. arch. Radek Suchánek

Celý soutěžní návrh si můžete prohlédnout tu a tu.

Všechny studentské návrhy můžete shlédnout na www. ytong.cz.