Stavba roku 2008 – seznam staveb, které postoupili do 2. kola soutěže

Stavba roku 2008 - seznam staveb, které postoupili do 2. kola soutěže

4. Rekreační a sportovní komplex „ Park Holiday“ Dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o. Autor: Petr Suske – SEA Architekt, Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. Investor: LIVETA a. s Přihlašovatel: Podzimek a synové, s. r. o. Park Holiday se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika […]

4. Rekreační a sportovní komplex „ Park Holiday“
Dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Autor: Petr Suske – SEA Architekt, Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.
Investor: LIVETA a. s
Přihlašovatel: Podzimek a synové, s. r. o.

Park Holiday se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika restaurací a barů, včetně vinného sklepa, souboru „krásy a zdraví“ a sportovního respektive volnočasového centra.

5. THE ORCHARD OSTRAVA (1. fáze)
Dodavatel: IMOS Brno a. s., závod Ostrava
Autor: OSA projekt s. r. o., Ing. arch. Marek Danyš, Ing. arch. Aleš Vojtasník, Ing. arch. Eva Spasovová, Ing. Dalibor Staněk
Investor: Red Group s. r. o.
Přihlašovatel: Red Group s. r. o.

Administrativní budova třídy „A“, která disponuje 12 000m2 na sedmi podlažích, se z pohledu designu a použitých technologií řadí k nejprogresivnějším projektům v ČR. Opláštění budovy v kombinaci dvou použitých deskových materiálů je realizováno ve střední Evropě poprvé. Projekt je koncipován jako maximálně energeticky úsporný a zaručuje nízké provozní náklady, mimo jiné i díky komplexnímu „inteligentnímu systému“ řízení budovy. Kanceláře splňují nejvyšší standard, včetně zdvojených podlah, nejmodernějšího telekomunikačního připojení, podhledů se zabudovaným osvětlením a klimatizací.

8. Moravský zemský archiv
Dodavatel: IMOS Brno, a. s.
Autor: A PLUS a. s., Ing. arch. Jaromír Černý, CSc., Doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Ulíř
Investor: Moravský zemský archiv v Brně
Přihlašovatel: A PLUS  a. s.

Stavba byla navržena a postavena proto, aby sloužila k trvalému uložení, všestrannému zabezpečení, ochraně a odbornému zpracování archiválií, které dokumentují dějiny Moravy od 12. století do současnosti. Stavba zabezpečuje mimořádně dobré podmínky pro uložení a ochranu archiválií na straně jedné a rovněž tvoří vysoce moderní a důstojné prostory pro vědecké bádání, prezentaci archivních pramenů a přednáškové aktivity pro širokou veřejnost.

9. studijní a informační centrum Masarykovy univerzity
Dodavatel: OHL ŽS, a. s. 
Autor: A PLUS a. s., Ing. arch. Jaromír Černý, CSc., Doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Ulíř
Investor: Masarykova univerzita
Přihlašovatel: A PLUS a. s.

Studijní a informační centrum Masarykovy představuje jádro Univerzitního kampusu Bohunice. Stavba pojímá komplikovanou náplň vědeckovýzkumných a výukových laboratoří a jejich zázemí celé řady oborů. Informační centrum poskytuje nejen inspirativní prostor pro studium tradičních studijních materiálů, ale umožňuje i přístup k nejnovějším informačním technologiím.


12. Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero

Dodavatel: SKANSKA DS a. s., závod 77 – Mosty
Autor: Stráský, Hustý a partneři s. r. o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: SKANSKA DS a. s., závod 77 – Mosty

Most je součástí úseku dálnice D47, stavba D47091.2 v Ostravě a překonává řeku Odru a Antošovické jezero. Je utvořen dvěma samostatnými souběžnými mosty, které jsou v zavěšené části spojeny monolitickou mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Most má 14 polí, přičemž délka mostu mezi osami dilatačních závěrů je 592,7 m a celková délka mostu je 605,6 m. Hlavní pole nad Odrou má rozpětí 105 m. Jednotlivé nosné konstrukce mostu mají konstrukční výšku 2,2 m a jsou tvořeny dvoukomorovými nosníky s konstantním průřezem. Nosné konstrukce pravého a levého mostu byly zhotovovány samostatně jako klasické estakády na výsuvných skružích MSS. Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1,2 m. Pylon je založený na 53 kusech vrtaných pilot. Výška dříku pylonu je 48,6 m a je spřaženého ocelobetonového průřezu. Horní třetina pylonu je osazena pasivním kotvením 2×14 závěsů s 55 až 91 lany. Systém závěsů je navržen v ose dálnice a je tvořen celkem 2176 lany o celkové délce 136 kilometrů.


15. CITY Tower – rekonstrukce a dostavba administrativní budovy

Dodavatel: Sdružení CITY TOWER – Metrostav a. s., PSJ, a. s.
Autor: Richard Meier & Partners Architects LLP, CUBOID ARCHITEKTI s. r. o. Ing. arch. Aleš Papp,  Ing. arch. Filip Kándl, SPOJPROJEKT PRAHA a. s. Ing. Pavel Meloun
Investor: CITY TOWER s. r. o., technický dozor: ARCADIS Project Management s. r. o.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Administrativní výšková budova s kongresovým centrem a VIP restaurací ve 27. nadzemním podlaží a jídelnou pro zaměstnance ve druhém nadzemním podlaží. Součástí budovy jsou tři patra podzemních garáží.

16. Rekonstrukce a oprava hotelu Imperial *****
Dodavatel: Sdružení Metrostav a. s., Konstruktiva Branko, a. s.
Autor: atelier ALTÁN, s. r. o. Ing. arch. Petr Kořený, ARCHINA, s. r. o. Ing. arch. Ivo Nahálka, ARCHON, s. r. o.
Investor: Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů
Přihlašovatel:  Metrostav a. s.

Cílem rekonstrukce bylo v plném rozsahu obnovit provoz hotelu Imperial v Praze a přizpůsobit jej nadstandardům, které nabízejí dnešní luxusní hotely (kategorie *****), se zachováním charakteru jednotlivých prostorů tak, jak byly provozovány v původní podobě hotelu. Zvláštní pozornost byla věnována památkově cenným prostorům, aby nutné stavebně technické úpravy a vybavení těchto místností nijak nenarušilo stavebními úpravami původní podobu prostoru.

17. Metro trasa IV. C2 Ládví – Letňany
Dodavatel: Sdružení Metro IV.C2 – Metrostav a. s.(vedoucí člen sdružení), Skanska CZ, a.s., Subterra a.s. (členové sdružení)
Autor: METROPROJEKT Praha a. s. (architekti stanic – st. Střížkov Ing. arch. Patrik Kotas; st. Prosek Ing. arch. Alena Martínková, st. Letňany Ing. arch. Miroslav Mroczek)
Investor: Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost
Obstaravatel: Inženýring dopravních staveb a. s.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Nově vybudovaný úsek metra IV.C21 se stanicemi Střížkov, Prosek a Letňany plynule navazuje na provozní úsek IV. C1 a prodlužuje stávající trasu C o 4,6 km.

18. Obytný soubor Na Krutci
Dodavatel: Metrostav a. s.
Autor: PILAŘ, KUBA architekti Ing. MA. Tomáš Pilař, akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Radovan Smejkal, Ing. arch. Martin Rudiš, Ing. arch. Petr Bouřil
Solitérní vily č. 1 – 5. RUDIŠ – RUDIŠ architektonická kancelář, v. o. s.
Bytové domy: A, B, řadové domy I. Architekti D.R.N.H.
Solitérní vila č. 10 ABM architekti s. r. o.
Investor: Metrostav Krutec s. r. o.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Obytný soubor Na Krutci v Praze 6 je komplex 13 solitérních vil, 16 řadových rodinných domů a 6 bytových domů. Areál doplňuje RS Sport Centrum Romana Šebrleho s víceúčelovou halou a tenisovými kurty.

20. Ochrana vod povodí řeky Dyje – dílčí projekt D-region Třebíčsko Akce č.1  Náměšť na Oslavou – ČOV
Dodavatel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.(vedoucí člen sdružení), VHS plus s. r. o. (člen sdružení), VHS Břeclav s. r. o. (člen sdružení)
Autor: VEGAspol v. o. s.
Investor: SVAZ VKMO s. r. o., VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči
Přihlašovatel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

ČOV je podzemní stavbou, vlastní čistící proces je realizován oběhovou aktivací a nitrifikací a simultánní denitrifikací. Kal je aerobně stabilizován, zahuštěn a odvodněn. ČOV slouží pro 8 000 EO.


21. Obchodní a zábavní centrum Čestlice

Dodavatel: UNISTAV a. s.
Autor: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Richard Bartík, Michael Buml Dipl. Betriebswitt (BA), Ing. arch. Jitka Dvorská, Ing. arch. Kateřina Gregorová, Jaroslav Kupr, Ing. Jaroslav Macek, Ing. arch. Lubomír Meiner, Mgr. Ing. arch. Jindřich Sadílek, Ing. Radek Steinhaizl, Ing. arch. Jan Uchytil, Ing. Jaroslav Žák
Generální projektant: METROPROJEKT Praha a. s.
Investor: GREENVALE a.s., člen finanční skupiny SPGroup
Přihlašovatel: UNISTAV a. s.

Dostavba a rekonstrukce rozestavěného objektu – dispoziční úpravy, které umožnily komplexní změnu provozních vazeb a instalaci nových domovních a bazénových technologií nových atrakcí.

22. Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně
Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a. s.
Autor: ADR s. r. o.
Projektant: SPS projekt spol. s r. o.
Investor: RODOP, a. s.
Přihlašovatel: RODOP, a. s.

Designový čtyřhvězdičkový hotel o kapacitě 110 lůžek s restaurací, barem, sportovní a kongresovou halou, bazénem.

23. Golfový areál Hostivař
Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a. s.
Autor:
golfová část – GOLFER s. r. o.
stavební část – ADR s. r. o.
projektant: BOMART spol. s r.o.
Investor: Sport Hostivař, a.s.
Přihlašovatel: RODOP, a. s.

Golfový areál se rozkládá na území přibližně 30ha v jihozápadní části Prahy. Sestává se z několika funkčních celků – tréninková část s krytým odpalištěm a recepcí, cvičné 9jamkové hřiště, dětské hřiště, standardní 9tijamnkové hřiště, budova klubového domu, parkoviště.

26. Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Autor: OMICRON-K, architektonický atelier Martin Kotík, Ing. arch. Martin Kotík, Ing. arch. Leoš Zeman, Ing. arch. Daniel Dvořák
Investor: E SIDE PROPERTY LIMITED, org. složka
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Multifunkční areál je navržen v souladu s moderními fotbalovými trendy. Jeho parametry splňují požadavky Českomoravského fotbalového svazu, ale především požadavky fotbalových federací FIFA a UEFA. Objekt je doplněn administrativní, ubytovací a technickou částí i komerčními prostorami. Parking včetně stání pro autobusy a části pro fanoušky hostů je samozřejmostí.

27. Domov sociální péče Hagibor
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o.z.
Autor: L & P, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER Ing. arch. Jan Línek
Investor: Židovská obec v Praze
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Rekonstrukce historicky cenné budovy a dostavba areálu původního chorobince slouží od května letošního roku k ubytování 60 klientů ve 46 jedno – a dvou lůžkových pokojích s komplexní čtyřiadvacetihodinovou péčí. Zařízení poskytuje služby i docházejícím klientům jako komunitní centrum a denní stacionář. Všechny části jsou vzájemně propojeny. Vznikl tak dispoziční organismus, takzvané vnitřní město, které umožňuje plynulý pohyb ubytovaných klientů a návštěv při přijímání služeb a provozování denních aktivit.

30. Stavba č. 9646 Kolektor Centrum I. A, etapa 0004 Vodičkova
Dodavatel: Sdružení Kolektor Vodičkova Subterra a. s. – vedoucí partner sdružení,  Metrostav a. s.
Autor: Ing. Jiří Svoboda, Ing. Pavel Meger
Architektonický atelier Ing. arch. Tomáš Korb
Projektant: Pragoprojekt, a. s.
Investor: Hlavní město Praha, odbor městského investora, ZAVOS s. r. o. (mandatář)
Přihlašovatel: Subterra a. s.

Kolektor Vodičkova je podzemní obslužná ražená tunelová trasa vedená převážně pod veřejnými komunikacemi. Budou v něm soustřeďovány veškeré inženýrské sítě a výjimkou kanalizace. Celková délka nového podzemního díla je i s přípojkami cca 1,8 km. Kolektor je součástí neustále se rozšiřujícího systému technické infrastruktury města a přepravuje jediný reálný způsob komplexní obnovy inženýrských sítí v historické části Prahy.

37. Obytný soubor Horní Počernice – Horní Počernice, V Lukách
Dodavatel: Konhefr, stavby a interiéry, s. r. o.
Autor: Hlaváček & partner, s. r. o. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Michaela Řeřichová, Ing. arch. Jan Cyrany, Bc. Barbora Krejčová
Investor: Konhefr, stavby a interiéry, s. r. o.
Přihlašovatel: Hlaváček & partner, s. r. o.

Projekt „V Lukách“ je řešen jako samostatný areál nízkoprovozních domů, který se stává z deseti třípodlažních řadových rodinných domů, pěti dvoupodlažních řadových rodinných domů, tří dvojdomů (šest rodinných domů), bytového domu o třech sekcích s celkem 21 bytovými jednotkami a čtyř solitérních domů.

38. Bytový dům Tatarkova
Dodavatel: MAO spol. s r.o.
Autor: Hlaváček & partner, s. r. o. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Ondřej Kamenický, Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. arch. Václav Čermák, Ing. arch. Martin Kabátník, Ing. arch. Vlasta Mládek
Investor: Dolmen TATARKOVA a. s.
Přihlašovatel: Hlaváček & partner, s. r. o.

Objekt původní již nepoužívané sídlištní kotelny hyzdící okolí byl nahrazen atraktivním objektem s vestavěným parkovištěm. Nová budova vytváří příjemný lokální akcent stávajícího sídliště, především svým nezvyklým řešením překlenutí existující pěší trasy a přimknutí se k sousednímu panelovému domu. Byty umístěné v objektu jsou unikátní díky skvělým výhledům do širokého okolí.

40. Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Dodavatel: IMOS Brno a. s., UNISTAV a. s.
Autor: Atelier/ 2002, s. r. o. Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka, Ing. arch. Vladislav Vrána
Investor: VUT v Brně
Přihlašovatel: IMOS Brno a. s.

Rekonstrukce a dostavba areálu bývalého Kartuziánského kláštera pro vysokoškolské účely.

42. Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov
Dodavatel: VÍTKOVICE, a. s.
Projektant: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s. Ing. arch. Stanislav Šťastný, Ing. Hana Laboňová
Investor: JOB AIR – CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a. s.
Přihlašovatel: VOKD, a. s.

Novostavba provozní budovy a obří ocelové haly slouží jako opravárenské centrum letadel. Jedná se o největší letecké servisní středisko ve střední a východní Evropě, ve kterém se mohou opravovat největší dopravní letadla. Výstavba byla prováděna unikátní technologií, která byla v České republice použita poprvé. Výjimečnost celého projektu byla mimo jiné potvrzena druhým místem v prestižní soutěži Investor roku.


49. Projekt EIII-9, Přeložka silnice I/7 Chomutov – Křimov

Dodavatel: „Sdružení Chomutov-Křimov“ Stavby silnic a železnic, a.s (vedoucí člen sdružení), oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
Projektant: VPÚ DECO PRAHA, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov
Přihlašovatel: Stavby silnic a železnic, a. s.

Rychlostní komunikace kategorie S 11,5/70 vedená v horském terénu splňující parametry moderní kapacitní komunikace zvláště v oblasti bezpečnosti provozu a ekologie. Na stavbě byly realizovány významné objekty v oboru dopravního stavitelství.

51. Administrativní centrum Královéhradeckého kraje
Dodavatel: SKANSKA CZ a. s. závod Morava
Autor: Ing. Pavel Tušil
Projekt: 3Q PROJECT a. s.
Investor: IMMORENT ČR s. r. o.
Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s.

Rozsáhlá rekonstrukce několika objektů bývalého hradeckého pivovaru. Projekt vycházel z rozhodnutí vrátit celý soubor do původní historické doby.


52. Rekonstrukce Gröbeho vily

Dodavatel: SKANSKA CZ a. s.
Autor: DESIGN arcom s. r. o. Ing. arch. Hedvika Hronová, Ing. arch. Michal Hron, Ing. arch. Stanislava Váchová. Ing. arch. Branka Čokorilo
Investor: CEELI INSTITUT o. p. s.
Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s.

Jedná se o rekonstrukci novorenesanční pražské vily, kde byly skloubeny nejmodernější požadavky dnešní doby a zároveň zachována historická hodnota budovy.

55. Rezidence Jeseninka
Dodavatel: SYNER s.r.o.
Autor: architekti ADIKON, s. r. o.,  Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan
Investor: VIRGILIO s. r. o.
Přihlašovatel: SYNER s.r.o.

Rezidence Jeseninka je bytový dům umístěný v pražské čtvrti Žižkov. Objekt navazuje na řadovou zástavbu a blok zakončuje směrem k volnému prostranství u pěšiny do přilehlého parku.

56. Dům sociálních služeb pro seniory Kropáčka
Dodavatel: PRIMA spol. s r. o.
Autor: D.A.D. Studio s. r. o.Ing. arch. Helena Dařbujánová
Projekt: Ing. Dalibor Pšenička
Investor: Biskupství Královéhradecké
Přihlašovatel: PRIMA spol. s r. o.

Jedná se o rekonstrukci bytového domu z roku 1906. Cílem této rekonstrukce bylo vybudovat zde dům sociálních služeb pro seniory, neboli domov důchodců pro kněží bez zajištění non-stop péče a dále zázemí pro charitativní a ošetřovatelskou péči. Bytové jednotky se nacházejí v 1,3 a 4 N.P. ve 2 N.P. se nacházejí zázemí pečovatelské služby a charity. Objekt je podsklepen a v 1 P.P. se nachází technická zázemí budovy. Objekt je rovněž vybaven výtahem a schodišťovou plošinou zajišťující přístup imobilních občanů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o památkově chráněný objekt, bylo snahou zachovat původní ráz objektu včetně použití stavebních materiálů.

58. Dům sociálních služeb pro seniory Kropáčka
Dodavatel: sdružení MÚK Hlinky, Skanska DS a.s. (vedoucí člen sdružení), OHL ŽS, a.s. (člen sdružení)
Projekt: PK Ossendorf s. r. o.
Investor: Státní fond dopravní infrastruktury, statutární město Brno
Přihlašovatel: sdružení Skanska DS a.s. a OHL ŽS Brno, a. s.

V Brně – Pisárkách byla dostavěna a předána do plného provozu nová mimoúrovňová křižovatka Hlinky. Tato zajímavá a komplexní stavba zefektivněna dopravní spojení v jihozápadní části Brna a umožnila plynulejší průjezd po velkém městském okruhu (VMO).

59. ČVUT – zastřešení atria objektu D
Dodavatel: Průmstav, a. s.
Autor: VYŠEHRAD atelier – Jiří Smolík, Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Přihlašovatel: Průmstav, a. s.

Stavbu tvoří zastřešení původního dvora budovy D FST ČVUT v Praze Dejvicích, vyplnění vzniklého prostoru a některých přilehlých místností novým programem. Původní dvůr obdélného půdorysného tvaru 18x24m se nacházel v koncové jihozápadní sekci budovy a byl vymezen dvěma nadzemními podlažími, s převážně prosklenými fasádami a plochou střecho. V části dvora byly a jsou různé podzemní šachty a nádrže pro vedlejší haly a technická zařízení okolních budov.

60. Náměstíčko Kafkova Wuchterlova, Praha 6 – Dejvice
Dodavatel: Průmstav, a. s.
Autor: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI s. r. o. , Ing. arch. Luboš Pata, spoluúd. Ing. arch. Tomáš Suchoň, Ing. arch. Michaela Havlíčková
Investor: Městská část Praha 6
Přihlašovatel: Průmstav, a. s.

Nové kamenné náměstí s vodní kaskádou, sochami koňů, stromy, zelení a prvky parteru. Pod plochou je dvoupatrový podzemní parking pro 116 vozidel se schodištěm a výtahem vystupujícím na povrch.

Zdroj: Stavba roku