Stavba roku 2008 – seznam přihlášených staveb

Stavba roku 2008 - seznam přihlášených staveb

1. Rodinné vily Černošice – Slunný vrch Dodavatel: SKANSKA CZ a. s., Divize Projekt Development Autor: Heyworth studio – architekti, Ing. arch. Eva Heyworth Projektant: Architep, s. r. o. Investor: Skanska Program Komfort, s. r. o. Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s., Divize Projekt Development Dvoupodlažní rodinné domy s garáží. Základním rysem jednotlivých domů je jejich […]

1. Rodinné vily Černošice – Slunný vrch
Dodavatel: SKANSKA CZ a. s., Divize Projekt Development
Autor: Heyworth studio – architekti, Ing. arch. Eva Heyworth
Projektant: Architep, s. r. o.
Investor: Skanska Program Komfort, s. r. o.
Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s., Divize Projekt Development

Dvoupodlažní rodinné domy s garáží. Základním rysem jednotlivých domů je jejich rozdělení do dvou hmot – nižší a menší předsunuté části s garáží a vyšší a objemnější obytné části, která ustupuje dále do hloubky zahrady. Dalším charakteristickým znakem jsou valbové střechy s velkým přesahem a mírným sklonem. Charakter domu dotvářejí dřevěná polofrancouzská okna s vnějšími dřevěnými žaluziemi.

2. Rezidenční čtvrť Botanica – II. etapa
Dodavatel: SKANSKA CZ a. s., Divize Projekt Development
Autor: A.D.N.S. PRODUCTION s. r. o., Ing. arch. Petr Jurášek, Ing. arch. Tomáš Drašner, Ing. arch. Hana Benešová, Ing. arch. Jakub Obůrka
Investor: Skanska Program Komfort, s. r. o.
Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s., Divize Projekt Development

Dvoupodlažní řadové rodinné domy a dvoudomy s garáží. Charakteristickým znakem domů je fasáda, jejíž převážnou část tvoří dřevěný podklad doplněný o kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem a omítky. Střechy jsou rovné s minimálním sklonem. Vstup na zahradu je přímo z obývacího pokoje, který je maximálně prosvětlen skleněnými sestavami. Domy jsou umístěny do svažitého terénu, který umožňuje výhled do okolní zeleně a dotváří intimitu rodinného bydlení. Terénní rozdíly jsou esteticky podtrženy gabionovými opěrnými stěnami.

3. Obchodní dům Galerie Dvořák Plzeň
Dodavatel: KAREL DVOŘÁK, a. s.
Autor: Lewis + Hickey, spol. s  r. o., Ing. arch. Robert Wild
Projektant: RAVAL projekt v. o. s., Ing. Aleš Kacerovský
Investor: Obchodní dům Dvořák, s. r. o.
Přihlašovatel: KAREL DVOŘÁK, a. s.

Administrativně obchodní centrum.

4. Rekreační a sportovní komplex „ Park Holiday“
Dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Autor: Petr Suske – SEA Architekt, Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.
Investor: LIVETA a. s
Přihlašovatel: Podzimek a synové, s. r. o.

Park Holiday se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika restaurací a barů, včetně vinného sklepa, souboru „krásy a zdraví“ a sportovního respektive volnočasového centra.

5. THE ORCHARD OSTRAVA (1. fáze)
Dodavatel: IMOS Brno a. s., závod Ostrava
Autor: OSA projekt s. r. o., Ing. arch. Marek Danyš, Ing. arch. Aleš Vojtasník, Ing. arch. Eva Spasovová, Ing. Dalibor Staněk
Investor: Red Group s. r. o.
Přihlašovatel: Red Group s. r. o.

Administrativní budova třídy „A“, která disponuje 12 000m2 na sedmi podlažích, se z pohledu designu a použitých technologií řadí k nejprogresivnějším projektům v ČR. Opláštění budovy v kombinaci dvou použitých deskových materiálů je realizováno ve střední Evropě poprvé. Projekt je koncipován jako maximálně energeticky úsporný a zaručuje nízké provozní náklady, mimo jiné i díky komplexnímu „inteligentnímu systému“ řízení budovy. Kanceláře splňují nejvyšší standard, včetně zdvojených podlah, nejmodernějšího telekomunikačního připojení, podhledů se zabudovaným osvětlením a klimatizací.

6. VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA, AREÁL VUT V BRNĚ
Dodavatel: MiTTaG spol. s r.o., pozemní a průmyslové stavitelství
Autor: Hexaplan International spol. s r. o., Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, CSc., Ing. arch. Martin Borák
Projektant: Hexaplan International spol. s r. o., Ing. arch. Josef Pálka
Investor: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Přihlašovatel: MiTTaG spol. s r.o., pozemní a průmyslové stavitelství

Výstavba zahrnuje realizaci sportovní haly pro míčové hry s příslušenstvím, šatny, umývárny a technická zařízení. Šatnový objekt přiléhá k objektu haly, je s ní připojen a tvoří jednotný celek. Do tohoto objektu jsou soustředěny šatny pro venkovní hřiště s umývárnami, šatny pedagogů. Fitness se skládá z boxů páry, sauny s odpočinkovou  místností, prostorem pro masáže, vyšetřovnou a vlastním prostorem fitness s whirpoolem. V objektu šatny je projektován výtah pro invalidy a jím jsou spojovány všechny úrovně, stadion je s objektem propojen lávkou. Dále je součástí stavby realizace tří tenisových kurtů s venkovní tribunou a příjezdová komunikace.

7. Mateřská škola Tyršovy sady Hostinné
Dodavatel: Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Autor: Architektonický atelier Ing. arch. Alexandr Wágner, Ing. arch. Alexandr Wágner
Projektant: PROJEKTIS s. r. o., Ing. Ota Petráš
Investor: Město Hostinné
Přihlašovatel: Stavební společnost s. r. o. Hostinné

Jedná se o přízemní novostavbu na místě původní MŠ z 60. let min. století, která v příjemném prostředí nevyhovovala současným hygienickým a technickým požadavkům. Investorem byla zvažována rekonstrukce původního objektu, ale jak ekonomicky tak esteticky bylo rozhodnuto pro radikální řešení nové stavby, která bude pro nejmenší školní mládež představovat moderní prostředí účelového objektu s veškerým potřebným komfortem.


8. Moravský zemský archiv

Dodavatel: IMOS Brno, a. s.
Autor: A PLUS a. s., Ing. arch. Jaromír Černý, CSc., Doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Ulíř
Investor: Moravský zemský archiv v Brně
Přihlašovatel: A PLUS  a. s.

Stavba byla navržena a postavena proto, aby sloužila k trvalému uložení, všestrannému zabezpečení, ochraně a odbornému zpracování archiválií, které dokumentují dějiny Moravy od 12. století do současnosti. Stavba zabezpečuje mimořádně dobré podmínky pro uložení a ochranu archiválií na straně jedné a rovněž tvoří vysoce moderní a důstojné prostory pro vědecké bádání, prezentaci archivních pramenů a přednáškové aktivity pro širokou veřejnost.


9. studijní a informační centrum Masarykovy univerzity

Dodavatel: OHL ŽS, a. s. 
Autor: A PLUS a. s., Ing. arch. Jaromír Černý, CSc., Doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Ulíř
Investor: Masarykova univerzita
Přihlašovatel: A PLUS a. s.

Studijní a informační centrum Masarykovy představuje jádro Univerzitního kampusu Bohunice. Stavba pojímá komplikovanou náplň vědeckovýzkumných a výukových laboratoří a jejich zázemí celé řady oborů. Informační centrum poskytuje nejen inspirativní prostor pro studium tradičních studijních materiálů, ale umožňuje i přístup k nejnovějším informačním technologiím.

10. „HOTEL U PRAMENŮ“, Plzeň
Dodavatel: BIS, a. s.
Autor: Šmolík – architekt s. r. o.
Investor: Nadace pro transplantace kostní dřeně
Přihlašovatel: BIS, a. s.

Hotel s 20-ti pokoji, dvěma restauracemi s kapacitou 100 míst, klidovou zahradní zónou a vlastním parkovištěm.

11.  Galerie Fénix 8, Clarion Congress Hotel Prague
Dodavatel: PSJ, a. s.
Autor: HEXAPLAN INTERNATIONAL, spol. s. r. o., Ing. Dan Mrkos, CSc.
Projekt: SDRUŽENÍ SADH – ATREA –DELTAPLAN – HEXAPLAN
Investor: CPI Group, a. s.
Přihlašovatel: PSJ, a. s.

Moderní komplex představuje dominantu náměstí OSN v Praze – Vysočanech. Spojuje v sobě dvě samostatné funkce – čtyřhvězdičkový kongresový hotel Clarion Congress Hotel Prague a nákupní centrum Galerie Fénix Vysočanská

12. Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero
Dodavatel: SKANSKA DS a. s., závod 77 – Mosty
Autor: Stráský, Hustý a partneři s. r. o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: SKANSKA DS a. s., závod 77 – Mosty

Most je součástí úseku dálnice D47, stavba D47091.2 v Ostravě a překonává řeku Odru a Antošovické jezero. Je utvořen dvěma samostatnými souběžnými mosty, které jsou v zavěšené části spojeny monolitickou mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Most má 14 polí, přičemž délka mostu mezi osami dilatačních závěrů je 592,7 m a celková délka mostu je 605,6 m. Hlavní pole nad Odrou má rozpětí 105 m. Jednotlivé nosné konstrukce mostu mají konstrukční výšku 2,2 m a jsou tvořeny dvoukomorovými nosníky s konstantním průřezem. Nosné konstrukce pravého a levého mostu byly zhotovovány samostatně jako klasické estakády na výsuvných skružích MSS. Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1,2 m. Pylon je založený na 53 kusech vrtaných pilot. Výška dříku pylonu je 48,6 m a je spřaženého ocelobetonového průřezu. Horní třetina pylonu je osazena pasivním kotvením 2×14 závěsů s 55 až 91 lany. Systém závěsů je navržen v ose dálnice a je tvořen celkem 2176 lany o celkové délce 136 kilometrů.

13. Logistické a administrativní centrum společnosti LAPP KABEL
Dodavatel: PSG – International a. s.
Autor: Ing. Petr Stibora, Studio Architektury a Designu
Projektant: S – projekt plus a. s.
Investor: LAPP KABEL s. r. o.
Přihlašovatel: PSG – International a. s.

Skladová hala s dvoupodlažní administrativní budovou, železobetonový montovaný skelet, opláštění minerálními panely KINGSPAN

14. Polyfunkční budova Myšák Gallery
Dodavatel: Metrostav a. s.
Autor: Omicron-K, Ing. arch. Martin Kotík (1995); CASUA spol. s r. o. Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Petr Housa (změna stavby před dokončením 2005) inženýr projektu – Ing. Aleš Poděbrad, Ing. Jiří Opart, Ing. Eliška Jandová, Ing. Jindřich Schindler, Ing. arch. Zuzana Hamanová
Investor: Gallery Myšák a. s.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Polyfunkční budova myšák Gallery vznikla na ploše dnes již neexistujících tří Vosátkových domů,  z nichž jeden byl známý pod názvem Myšák, mezí Vodičkovou ulicí a františkánskou zahradou v Praze. Má celkem čtyři podzemní a devět nadzemních podlaží. Jméno Gallery projekt získal podle navrhované třípodlažní obchodní galerie, dále jsou k dispozici byty, kancelářské a obchodní plochy.


15. CITY Tower – rekonstrukce a dostavba administrativní budovy

Dodavatel: Sdružení CITY TOWER – Metrostav a. s., PSJ, a. s.
Autor: Richard Meier & Partners Architects LLP, CUBOID ARCHITEKTI s. r. o. Ing. arch. Aleš Papp,  Ing. arch. Filip Kándl, SPOJPROJEKT PRAHA a. s. Ing. Pavel Meloun
Investor: CITY TOWER s. r. o., technický dozor: ARCADIS Project Management s. r. o.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Administrativní výšková budova s kongresovým centrem a VIP restaurací ve 27. nadzemním podlaží a jídelnou pro zaměstnance ve druhém nadzemním podlaží. Součástí budovy jsou tři patra podzemních garáží.

16. Rekonstrukce a oprava hotelu Imperial *****
Dodavatel: Sdružení Metrostav a. s., Konstruktiva Branko, a. s.
Autor: atelier ALTÁN, s. r. o. Ing. arch. Petr Kořený, ARCHINA, s. r. o. Ing. arch. Ivo Nahálka, ARCHON, s. r. o.
Investor: Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů
Přihlašovatel:  Metrostav a. s.

Cílem rekonstrukce bylo v plném rozsahu obnovit provoz hotelu Imperial v Praze a přizpůsobit jej nadstandardům, které nabízejí dnešní luxusní hotely (kategorie *****), se zachováním charakteru jednotlivých prostorů tak, jak byly provozovány v původní podobě hotelu. Zvláštní pozornost byla věnována památkově cenným prostorům, aby nutné stavebně technické úpravy a vybavení těchto místností nijak nenarušilo stavebními úpravami původní podobu prostoru.

17. Metro trasa IV. C2 Ládví – Letňany
Dodavatel: Sdružení Metro IV.C2 – Metrostav a. s.(vedoucí člen sdružení), Skanska CZ, a.s., Subterra a.s. (členové sdružení)
Autor: METROPROJEKT Praha a. s. (architekti stanic – st. Střížkov Ing. arch. Patrik Kotas; st. Prosek Ing. arch. Alena Martínková, st. Letňany Ing. arch. Miroslav Mroczek)
Investor: Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost
Obstaravatel: Inženýring dopravních staveb a. s.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Nově vybudovaný úsek metra IV.C21 se stanicemi Střížkov, Prosek a Letňany plynule navazuje na provozní úsek IV. C1 a prodlužuje stávající trasu C o 4,6 km.

18. Obytný soubor Na Krutci
Dodavatel: Metrostav a. s.
Autor: PILAŘ, KUBA architekti Ing. MA. Tomáš Pilař, akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Radovan Smejkal, Ing. arch. Martin Rudiš, Ing. arch. Petr Bouřil
Solitérní vily č. 1 – 5. RUDIŠ – RUDIŠ architektonická kancelář, v. o. s.
Bytové domy: A, B, řadové domy I. Architekti D.R.N.H.
Solitérní vila č. 10 ABM architekti s. r. o.
Investor: Metrostav Krutec s. r. o.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Obytný soubor Na Krutci v Praze 6 je komplex 13 solitérních vil, 16 řadových rodinných domů a 6 bytových domů. Areál doplňuje RS Sport Centrum Romana Šebrleho s víceúčelovou halou a tenisovými kurty.


19. Univerzita Tomáše Bati – Univerzitní centrum ve Zlíně

Dodavatel: Sdružení MW  Metrostav a. s., VW Wachal a. s.
Autor: AI-Design, s. r. o. Ing. arch. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner, Ing. arch. Jiří Hušek
Generální projektant: KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení
Právní subjekt zhotovitele: KB projekt, s. r. o.
Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Přihlašovatel: Metrostav a. s.

Sídlo rektorátu Univerzity Tomáše Bati a univerzitní knihovna. Tyto základní funkce jsou doplněny přednáškovým sálem, seminárními učebnami a studovnami. Ve dvoupodlažním suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů a technické zázemí budovy

20. Ochrana vod povodí řeky Dyje – dílčí projekt D-region Třebíčsko Akce č.1  Náměšť na Oslavou – ČOV
Dodavatel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.(vedoucí člen sdružení), VHS plus s. r. o. (člen sdružení), VHS Břeclav s. r. o. (člen sdružení)
Autor: VEGAspol v. o. s.
Investor: SVAZ VKMO s. r. o., VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči
Přihlašovatel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

ČOV je podzemní stavbou, vlastní čistící proces je realizován oběhovou aktivací a nitrifikací a simultánní denitrifikací. Kal je aerobně stabilizován, zahuštěn a odvodněn. ČOV slouží pro 8 000 EO.

21. Obchodní a zábavní centrum Čestlice
Dodavatel: UNISTAV a. s.
Autor: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Richard Bartík, Michael Buml Dipl. Betriebswitt (BA), Ing. arch. Jitka Dvorská, Ing. arch. Kateřina Gregorová, Jaroslav Kupr, Ing. Jaroslav Macek, Ing. arch. Lubomír Meiner, Mgr. Ing. arch. Jindřich Sadílek, Ing. Radek Steinhaizl, Ing. arch. Jan Uchytil, Ing. Jaroslav Žák
Generální projektant: METROPROJEKT Praha a. s.
Investor: GREENVALE a.s., člen finanční skupiny SPGroup
Přihlašovatel: UNISTAV a. s.

Dostavba a rekonstrukce rozestavěného objektu – dispoziční úpravy, které umožnily komplexní změnu provozních vazeb a instalaci nových domovních a bazénových technologií nových atrakcí.

22. Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně
Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a. s.
Autor: ADR s. r. o.
Projektant: SPS projekt spol. s r. o.
Investor: RODOP, a. s.
Přihlašovatel: RODOP, a. s.

Designový čtyřhvězdičkový hotel o kapacitě 110 lůžek s restaurací, barem, sportovní a kongresovou halou, bazénem.

23. Golfový areál Hostivař
Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a. s.
Autor:
golfová část – GOLFER s. r. o.
stavební část – ADR s. r. o.
projektant: BOMART spol. s r.o.
Investor: Sport Hostivař, a.s.
Přihlašovatel: RODOP, a. s.

Golfový areál se rozkládá na území přibližně 30ha v jihozápadní části Prahy. Sestává se z několika funkčních celků – tréninková část s krytým odpalištěm a recepcí, cvičné 9jamkové hřiště, dětské hřiště, standardní 9tijamnkové hřiště, budova klubového domu, parkoviště.

24. Pohotovost – Emergency
Dodavatel: GEOSAN GROUP a. s.
Autor: DOMY architektonický a projektový atelier spol. s r. o. , Ing. arch. Jan Topinka, Ing. arch. Michal Juha
Investor: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Přihlašovatel: GEOSAN GROUP a. s.

Fakultní nemocnice Hradec králové získává s pavilonem pohotovost – Emergency nejen novou dominantu s výrazně upoutávajícím heliportem na střeše, ale zprovozněním stavby zahajuje i novou éru organizace péče o akutní a chirurgické pacienty v celé šíři, od drobných poranění, bolesti břicha přes problém typu astmatu či vysokých teplot až po nejvážnější stavy.


25. Rodinná vila „Pod Sylvánem“

Dodavatel: PRESTOL, s. r. o.
Autor: Šmolík – architekt, s. r.o. Ak. arch. Václav Šmolík
Projektant: PRO ARCH Plzeň s. r. o.
Investor: soukromá osoba
Přihlašovatel: PRO ARCH Plzeň s. r. o.

Vila s panoramatickým výhledem na plzeň. Hranolovitá křídla svírají bublinu obytného prostoru s nevídaným obloukovitým prosklením.

26. Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Autor: OMICRON-K, architektonický atelier Martin Kotík, Ing. arch. Martin Kotík, Ing. arch. Leoš Zeman, Ing. arch. Daniel Dvořák
Investor: E SIDE PROPERTY LIMITED, org. složka
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Multifunkční areál je navržen v souladu s moderními fotbalovými trendy. Jeho parametry splňují požadavky Českomoravského fotbalového svazu, ale především požadavky fotbalových federací FIFA a UEFA. Objekt je doplněn administrativní, ubytovací a technickou částí i komerčními prostorami. Parking včetně stání pro autobusy a části pro fanoušky hostů je samozřejmostí.

27. Domov sociální péče Hagibor
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o.z.
Autor: L & P, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER Ing. arch. Jan Línek
Investor: Židovská obec v Praze
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Rekonstrukce historicky cenné budovy a dostavba areálu původního chorobince slouží od května letošního roku k ubytování 60 klientů ve 46 jedno – a dvou lůžkových pokojích s komplexní čtyřiadvacetihodinovou péčí. Zařízení poskytuje služby i docházejícím klientům jako komunitní centrum a denní stacionář. Všechny části jsou vzájemně propojeny. Vznikl tak dispoziční organismus, takzvané vnitřní město, které umožňuje plynulý pohyb ubytovaných klientů a návštěv při přijímání služeb a provozování denních aktivit.

28. AVALON BUSINESS CENTER 
Dodavatel: FCC –První česká projekční a stavební, a. s.
Autor: Arch. Design, s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Petr Hovořák
Projektant: Arch. Design, s. r. o,  Ing. Bořivoj Kňourek
Investor: Plzeň City Center, s. r. o.
Přihlašovatel: Arch. Design, s. r. o.

Centrum Avalon je příkladem rekonverze průmyslového areálu, kdy nový komplex vznikl kombinací demolice, přestavby a dostavby objektů na místě původního tiskařského závodu Typos.

29. Dostavba výzkumných laboratoří CEM IKEM
Dodavatel: CEM – sdružení firem Metrostav a. s. (vedoucí člen sdružení), VCES a. s.
Autor: 4 arch s. r. o. Ing. arch. Petr Neřold, Ing. arch. Jan Mutl, Dott. Arch. Ian Med, Ing. arch. Jan Kolář
Investor: Institut klinické a experimentální medicíny, příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví
Přihlašovatel: 4 arch s. r. o.

Dostavba výzkumných laboratoří CEM IKEM propojuje objekty Z1 a Z4 v areálu IKEM a významně rozšiřuje stávající prostory pro zázemí experimentální medicíny v areálu špičkového zdravotnického zařízení Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze 4 – Krči. V nové budově je umístěn zvěřinec malých laboratorních zvířat a několik oddělení výzkumných laboratoří. Kromě vyřešení složitých dispozičních vazeb provozu laboratoří a zvěřince se musela dostavba CEM IKEM citlivě do těsného sousedství Krčského lesa v severovýchodním cípu areálu IKEM.

30. Stavba č. 9646 Kolektor Centrum I. A, etapa 0004 Vodičkova
Dodavatel: Sdružení Kolektor Vodičkova Subterra a. s. – vedoucí partner sdružení,  Metrostav a. s.
Autor: Ing. Jiří Svoboda, Ing. Pavel Meger
Architektonický atelier Ing. arch. Tomáš Korb
Projektant: Pragoprojekt, a. s.
Investor: Hlavní město Praha, odbor městského investora, ZAVOS s. r. o. (mandatář)
Přihlašovatel: Subterra a. s.

Kolektor Vodičkova je podzemní obslužná ražená tunelová trasa vedená převážně pod veřejnými komunikacemi. Budou v něm soustřeďovány veškeré inženýrské sítě a výjimkou kanalizace. Celková délka nového podzemního díla je i s přípojkami cca 1,8 km. Kolektor je součástí neustále se rozšiřujícího systému technické infrastruktury města a přepravuje jediný reálný způsob komplexní obnovy inženýrských sítí v historické části Prahy.

31. Rekonstrukce a dostavba atelieru Ladislava Šalouna
Dodavatel: BAK a.s.
Autor: Ing. arch. Michal Bartošek
Investor: Akademie výtvarných umění v Praze
Přihlašovatel: BAK a.s.

Atelier Ladislava Šalouna – památkově chráněný secesní objekt, postavený ve Slovanské ulici v r. 1911, ve vlastnictví Akademie výtvarných umění v Praze. Po celkové rekonstrukci a dostavbě je využíván k výuce ateliérové tvorby. Provoz výuky si vyžádal nové zázemí, které bylo umístěno v podzemí a rozšířeno o chybějící sociální, technické a pedagogické zázemí atelieru.


32. Residence „Anenské terasy“

Dodavatel: TOPGEO BRNO, spol. s r. o., BRESTT, s. r. o., SAJ, spol. s r.o., REGO s. r. o., ASTEX, spol. s r.o., HASIL, a .s., SPECTRA Systém, spol s r. o., DORINT-KERAM a.s., MAGNUM Parket, a. s., VERTIKALKOMP s. r. o., HORTISCENTRUM s. r. o.
Autor: RM projekt s. r. o. Ing. arch. Rostislav Maňák
Projektant: Hladík a Chalivopulos s.r.o.
Investor: MAGNUM Living, s. r. o
Přihlašovatel: MAGNUM Living, s. r. o.

Polyfunkční objekt s 61 jednotkami – byty a ateliéry, s restaurací, kavárnou a solárním studiem – určený ke krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmům.


33. Podnikatelský inkubátor Vsetín

Dodavatel: SYNER, s. r. o.
Autor: Ing. arch. Taťána Tzoumasová – Rekonstrukce památkových objektů, Ing. arch. Taťána Tzoumasová
Investor: Agentura pro ekonomický rozvoj, Vsetínská, o. p. s.
Přihlašovatel: Agentura pro ekonomický rozvoj, Vsetínská, o. p. s.

Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného objektu Maštaliska vč. nové přístavby požární schodiště s výtahem, vybudování pozemního parkoviště, přípojky vrtů pro tepelná čerpadla, přeložky a výstavby nezbytných inženýrských sítí, dodávky počítačového vybavení, audiovizuální techniky a nábytku pro tento objekt.

34. Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010 a přes řeku Ohři v Lokti
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s. r. o.
Autor: Pontika s. r. o., Ing. Jan Procházka
Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

Rekonstrukce třípolového silničního mostu, nosnou konstrukci tvoří tři železobetonové oblouky. Délka mostu 139,95 m, délka nosné konstrukce 116,90 m, celková šířka mostu 10,20 m, volná šířka 9,90 m, výška mostu nad terénem 21,60 m.


35. Stavební úpravy ulice Nádražní a prostoru před nádražím, Jindřichův Hradec

Dodavatel: Sdružení Nádražní ulice Jindřichův Hradec SWIETELSKY stavební s. r. o. (vedoucí člen sdružení), Stavby silnic a železnic, a. s. (člen sdružení)
Autor: WAY project s. r. o., Ing. Lubomír Hlom, Tomáš Pávek, Josef Šedivý
Investor: Město Jindřichův Hradec
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

Stavební úpravy vozovek, přilehlých chodníků a ploch Nádražní ulice a přednádražního prostoru v Jindřichově Hradci. Úprava celkového uličního prostoru, včetně úpravy uspořádání příčného profilu, zúžení vozovky, doplnění parkovacích pruhů, úpravy tvaru křižovatek, rozmístění zeleně, městského mobiliáře, úpravy veřejného osvětlení a rekonstrukce vodovodu.

36. Přeložka silnice I/34 Nová Ves – Božejov
Dodavatel: STRABAG a.s., SWIETELSKY stavební s. r. o.
Autor: DOPRAVOPROJEKT Brno a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s. r. o.

Přeložka silnice I/*34 v extravilánu obce, kategorie S 11,5/70, délka 3,415 m. V trase jsou 3 jednopolové mostní objekty, lokální biokoridor a podchod. Součástí stavyb byly přeložky inženýrských sítí, účelové komunikace, vegetační úpravy a rekultivace.

37. Obytný soubor Horní Počernice – Horní Počernice, V Lukách
Dodavatel: Konhefr, stavby a interiéry, s. r. o.
Autor: Hlaváček & partner, s. r. o. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Michaela Řeřichová, Ing. arch. Jan Cyrany, Bc. Barbora Krejčová
Investor: Konhefr, stavby a interiéry, s. r. o.
Přihlašovatel: Hlaváček & partner, s. r. o.

Projekt „V Lukách“ je řešen jako samostatný areál nízkoprovozních domů, který se stává z deseti třípodlažních řadových rodinných domů, pěti dvoupodlažních řadových rodinných domů, tří dvojdomů (šest rodinných domů), bytového domu o třech sekcích s celkem 21 bytovými jednotkami a čtyř solitérních domů.

38. Bytový dům Tatarkova
Dodavatel: MAO spol. s r.o.
Autor: Hlaváček & partner, s. r. o. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Ondřej Kamenický, Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. arch. Václav Čermák, Ing. arch. Martin Kabátník, Ing. arch. Vlasta Mládek
Investor: Dolmen TATARKOVA a. s.
Přihlašovatel: Hlaváček & partner, s. r. o.

Objekt původní již nepoužívané sídlištní kotelny hyzdící okolí byl nahrazen atraktivním objektem s vestavěným parkovištěm. Nová budova vytváří příjemný lokální akcent stávajícího sídliště, především svým nezvyklým řešením překlenutí existující pěší trasy a přimknutí se k sousednímu panelovému domu. Byty umístěné v objektu jsou unikátní díky skvělým výhledům do širokého okolí.

39. Anglická mezinárodní škola Praha
Dodavatel: Metrostav a. s.
Autor: LEWIS + HICKEY PRAHA, spol. s r. o. Ing. arch. Robert Wild, Ing. arch. Zdeněk Sláma
Investor: English International school, Prague s. r. o.
Přihlašovatel: LEWIS + HICKEY PRAHA, spol. s r. o.

Výstavba školního areálu soukromé mezinárodní školy v Praze. Škola měla být navržena na moderním otevřeném anglosaském konceptu. Areál zahrnuje prostory jeslí, mateřské školy a školní prostory I. a II. stupně. Také tělocvična, divadelní sál.

40. Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Dodavatel: IMOS Brno a. s., UNISTAV a. s.
Autor: Atelier/ 2002, s. r. o. Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka, Ing. arch. Vladislav Vrána
Investor: VUT v Brně
Přihlašovatel: IMOS Brno a. s.

Rekonstrukce a dostavba areálu bývalého Kartuziánského kláštera pro vysokoškolské účely.

41. Dálnice D47, Stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná – Tunel Klimkovice

Dodavatel: Sdružení „Dálnice D47, Stavba 4707“- Skanska DS a.s. (vedoucí člen sdružení), Metrostav a.s., STRABAG a.s., Subrerra a.s. (členové sdružení)
Autor: AMBERG Engineering Brno, a.s., Ing. Vastimil Horák
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Subterra a.s.

Dálniční tunel Klimkovice je součástí dálnice D47 v úseku Bílovec – Ostrava Rudná. Ražená a hloubená část tubusu A je 1077 m a tubusu B 1088 m. Po vybudování tunelu budou před vlivy dopravy ochráněny blízké lázně Klimkovice – Hýlov s léčivými prameny. V budoucnosti tunel umožní nerušený rozvoj tohoto území Ostravska a zabrání nežádoucímu rozdělení rekreační a oddechové zóny frekventovanou dálnicí s hustým provozem.

 
42. Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov
Dodavatel: VÍTKOVICE, a. s.
Projektant: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s. Ing. arch. Stanislav Šťastný, Ing. Hana Laboňová
Investor: JOB AIR – CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a. s.
Přihlašovatel: VOKD, a. s.

Novostavba provozní budovy a obří ocelové haly slouží jako opravárenské centrum letadel. Jedná se o největší letecké servisní středisko ve střední a východní Evropě, ve kterém se mohou opravovat největší dopravní letadla. Výstavba byla prováděna unikátní technologií, která byla v České republice použita poprvé. Výjimečnost celého projektu byla mimo jiné potvrzena druhým místem v prestižní soutěži Investor roku.

43. Mateřská škola na ulici Brněnská v Kuřimi
Dodavatel: VCES a. s.
Autor: Atelier Habina s. r. o. , Ing. arch. Martin Habina
Investor: Město Kuřim
Přihlašovatel: VCES a. s.

Moderní novostavba mateřské školy.

44. Bytová zóna Malešice – Rektorská

Dodavatel: VCES a. s.
Autor: Hlaváček & partner, s. r. o. Ing. arch. Martin Hlaváček
Investor: MORELAND a. s.
Přihlašovatel: VCES a. s.

Novostavba bytové zóny zahrnující čtyři bytové zóny v klidné lokalitě Prahy – Malešic.

45. Rekonstrukce studia Beseda
Dodavatel: VCES a. s.
Autor: Ing. arch. Alexandr Pur – Studio AP, Ing. arch. Alexandr Pur
Investor: Statutární město Hradec Králové
Přihlašovatel: VCES a. s.

Rekonstrukce malé divadelní scény Studia beseda Klicperova divadla v Hradci Králové s výstavbou nových jižních teras a únikových cest.


46. Rozhledna na Křížové hoře

Dodavatel: VCES a. s.
Autor: ATELIÉR ARCHITEKTURY, Ing. arch. Jan Mádlík, Hana Kovářová, Ing. Petr Koza, Ing. Josef Vašíček
Investor: Obec Červená Voda
Přihlašovatel: VCES a. s.

Novostavba objektu rozhledny s přízemním otevřeným ochozem zakončeným oblou střechou.

47. Masarykovo náměstí Hodonín, revitalizace historického centra města, 1. etapa
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Autor: PROST Hodonín s. r. o. Ing. arch. Rastislav Tesařík, Ing. Libor Křivka
Investor: Město Hodonín
Přihlašovatel: Město Hodonín

Revitalizace řeší rekonstrukci prostoru mezi radnicí a kostelem, který bude sloužit k odpočinku a pořádání kulturních a společenských akcí. V době konání těchto akcí je zde možno vybudovat mobilní podium. Je zde vybudován i vodní prvek, prostor je doplněn bezbariérově.

48. Rezidenční bydlení  Hořínecká
Dodavatel: MANAG, a. s.
Autor: LANG ŠPINAR ATELIER s. r. o.  Ing. arch. Aleš Lang, Ing. Miroslav Špinar, Ing. Lenka Málková
Investor: HOŘÍNECKÁ s. r. o.
Přihlašovatel: HOŘÍNECKÁ s. r. o.

Komorní developerský projekt rezidenčních bytů, tvořící vkusnou dominantu budoucího náměstí ve stávající zástavbě rodinných domů v Praze Ďáblicích, kde se snoubí kvalitní architektura s výjimečným řemeslným provedením.


49. Projekt EIII-9, Přeložka silnice I/7 Chomutov – Křimov

Dodavatel: „Sdružení Chomutov-Křimov“ Stavby silnic a železnic, a.s (vedoucí člen sdružení), oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
Projektant: VPÚ DECO PRAHA, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov
Přihlašovatel: Stavby silnic a železnic, a. s.

Rychlostní komunikace kategorie S 11,5/70 vedená v horském terénu splňující parametry moderní kapacitní komunikace zvláště v oblasti bezpečnosti provozu a ekologie. Na stavbě byly realizovány významné objekty v oboru dopravního stavitelství.

50. Silnice R6 Karlovy Vary – západ, 2. stavba
Dodavatel: Sdružení silnice R6 Karlovy Vary – západ, 2. stavba (vedoucí člen sdružení) Stavby silnic a železnic, a. s., oblast Čechy západ, závod Karlovy vary
Projekt: Pragoprojekt, ateliér Karlovy Vary Ing. Jan Froněk, Ing. Jarmila Korbelářová
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
Přihlašovatel: Stavby silnic a železnic, a. s.

Rychlostní komunikace kategorie 24, 5/90 celkové délky 5,60 km představuje významnou část průtahu města Karlovy Vary s řadou mostních objektů a mimoúrovňovými křižovatky.

51. Administrativní centrum Královéhradeckého kraje
Dodavatel: SKANSKA CZ a. s. závod Morava
Autor: Ing. Pavel Tušil
Projekt: 3Q PROJECT a. s.
Investor: IMMORENT ČR s. r. o.
Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s.

Rozsáhlá rekonstrukce několika objektů bývalého hradeckého pivovaru. Projekt vycházel z rozhodnutí vrátit celý soubor do původní historické doby.


52. Rekonstrukce Gröbeho vily

Dodavatel: SKANSKA CZ a. s.
Autor: DESIGN arcom s. r. o. Ing. arch. Hedvika Hronová, Ing. arch. Michal Hron, Ing. arch. Stanislava Váchová. Ing. arch. Branka Čokorilo
Investor: CEELI INSTITUT o. p. s.
Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s.

Jedná se o rekonstrukci novorenesanční pražské vily, kde byly skloubeny nejmodernější požadavky dnešní doby a zároveň zachována historická hodnota budovy.

53. S tower
Dodavatel: SYNER s.r.o.
Autor: SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o. Liberec, Ing. arch. Jiří Buček
Projektant: V8M spol. s r.o.
Investor: ELITE office Park, a. s.
Přihlašovatel: SYNER s.r.o.

Výškový čtrnáctipodlažní projekt, který byl původně dokončený v 80. letech minulého století prošel celkovou rekonstrukcí. Společně s objektem Krajského úřadu LK je jedinou realizovanou stavbou zamýšlené výškové přestavby dolního centra Liberce.

54. Sportareál Česká Lípa
Dodavatel: SYNER s.r.o.
Autor: BFB – studio, spol. s r. o., Ing. arch. Antonín Buchta
Investor: Město Česká Lípa
Přihlašovatel: SYNER s.r.o.

Původní komplex krytého zimního a plaveckého stadionu z 80. Let minulého století přestal kapacitně i normativně vyhovovat požadavkům obyvatel. Rekonstrukcí vznikla nová hala rozšířená o vodní atrakce, opravami prošel i zimní stadion vč. ledové plochy.

55. Rezidence Jeseninka
Dodavatel: SYNER s.r.o.
Autor: architekti ADIKON, s. r. o.,  Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan
Investor: VIRGILIO s. r. o.
Přihlašovatel: SYNER s.r.o.

Rezidence Jeseninka je bytový dům umístěný v pražské čtvrti Žižkov. Objekt navazuje na řadovou zástavbu a blok zakončuje směrem k volnému prostranství u pěšiny do přilehlého parku.


56. Dům sociálních služeb pro seniory Kropáčka

Dodavatel: PRIMA spol. s r. o.
Autor: D.A.D. Studio s. r. o.Ing. arch. Helena Dařbujánová
Projekt: Ing. Dalibor Pšenička
Investor: Biskupství Královéhradecké
Přihlašovatel: PRIMA spol. s r. o.

Jedná se o rekonstrukci bytového domu z roku 1906. Cílem této rekonstrukce bylo vybudovat zde dům sociálních služeb pro seniory, neboli domov důchodců pro kněží bez zajištění non-stop péče a dále zázemí pro charitativní a ošetřovatelskou péči. Bytové jednotky se nacházejí v 1,3 a 4 N.P. ve 2 N.P. se nacházejí zázemí pečovatelské služby a charity. Objekt je podsklepen a v 1 P.P. se nachází technická zázemí budovy. Objekt je rovněž vybaven výtahem a schodišťovou plošinou zajišťující přístup imobilních občanů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o památkově chráněný objekt, bylo snahou zachovat původní ráz objektu včetně použití stavebních materiálů.


57. Obchodně společenské centrum Plzeň Plaza

Dodavatel: Hochtief CZ a. s., Divize Čechy, Subterra a.s.
Autor: Arch. Design project a. s., Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Ing. arch. Viktória Jakubčíková
Investor: Plaza Centers Czechrepublic s.r.o.
Přihlašovatel: Arch. Design project a. s.

Novostavba obchodně společenského centra, parkovacího domu a rekonstrukce areálu přírodního amfiteátru a parku.

58. Dům sociálních služeb pro seniory Kropáčka
Dodavatel: sdružení MÚK Hlinky, Skanska DS a.s. (vedoucí člen sdružení), OHL ŽS, a.s. (člen sdružení)
Projekt: PK Ossendorf s. r. o.
Investor: Státní fond dopravní infrastruktury, statutární město Brno
Přihlašovatel: sdružení Skanska DS a.s. a OHL ŽS Brno, a. s.

V Brně – Pisárkách byla dostavěna a předána do plného provozu nová mimoúrovňová křižovatka Hlinky. Tato zajímavá a komplexní stavba zefektivněna dopravní spojení v jihozápadní části Brna a umožnila plynulejší průjezd po velkém městském okruhu (VMO).

59. ČVUT – zastřešení atria objektu D
Dodavatel: Průmstav, a. s.
Autor: VYŠEHRAD atelier – Jiří Smolík, Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Přihlašovatel: Průmstav, a. s.

Stavbu tvoří zastřešení původního dvora budovy D FST ČVUT v Praze Dejvicích, vyplnění vzniklého prostoru a některých přilehlých místností novým programem. Původní dvůr obdélného půdorysného tvaru 18x24m se nacházel v koncové jihozápadní sekci budovy a byl vymezen dvěma nadzemními podlažími, s převážně prosklenými fasádami a plochou střecho. V části dvora byly a jsou různé podzemní šachty a nádrže pro vedlejší haly a technická zařízení okolních budov.

60. Náměstíčko Kafkova Wuchterlova, Praha 6 – Dejvice
Dodavatel: Průmstav, a. s.
Autor: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI s. r. o. , Ing. arch. Luboš Pata, spoluúd. Ing. arch. Tomáš Suchoň, Ing. arch. Michaela Havlíčková
Investor: Městská část Praha 6
Přihlašovatel: Průmstav, a. s.

Nové kamenné náměstí s vodní kaskádou, sochami koňů, stromy, zelení a prvky parteru. Pod plochou je dvoupatrový podzemní parking pro 116 vozidel se schodištěm a výtahem vystupujícím na povrch.

61. ZŠ Kunratice – dostavba a rekonstrukce
Dodavatel: Průmstav, a. s.
Autor: BOMART spol. s r. o. Ing. Martin Závodný, Ing. Tomáš Pospíšil
Investor: Hlavní město Praha
Přihlašovatel: Průmstav, a. s.

Předložený projekt pro stavební povolení řeší rekonstrukci budovy základní školy v Praze 4, Předškolní 420, MČ Praha – Kunratice a především dostavbu školního areálu a nové budovy. Ke stávající hlavní budově školy bude přistavěno šest nových objektů pro zajištění kvalitní výuky žáků školy. Zároveň s dostavbou školy budou nově řešeny i venkovní plochy, na pozemku zřízeno nové parkoviště pro osobní vozy, nové chodníky, venkovní výukové prostory a nové sportoviště.

Zdroj: Stavba roku