Soutěž Zelená střecha roku 2014 již zná vítěze

Soutěž Zelená střecha roku 2014 již zná vítěze

Odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně „Zelené střechy“ zorganizovala první ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2014. Cílem soutěže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí. Soutěž byla vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Soutěž se uskutečnila ve dvou kategoriích – Zelená střecha na rodinném domě a Veřejná zelená střecha.

Hodnocení přihlášených děl se uskutečnilo ve dnech 3. – 4. září 2014. Odborná porota navštívila a zhodnotila deset přihlášených děl. Členy poroty byli jmenováni jak odborníci z oblasti zahradní a krajinářské tvorby, tak i experti na stavební aspekty zelených střech. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v Zámecké jízdárně v Lednici 12. září. Vyhlášení výsledků předcházela celodenní konference „Parky pro život – zahrady pro radost“, kde představovali nejúspěšnější díla sami jejich tvůrci.

Přestože v kategorii „Zelená střecha na rodinném domě“ byla přihlášena pouze tři díla, porota se rozhodla udělit ocenění všem přihlášeným, protože všechny střechy dosáhly poměrně vysokého bodového hodnocení. První místo přiřkli porotci intenzivní střeše – terase, která je součástí bytu ve vícepatrovém domě v Praze. Druhé místo si odnáší tvůrci extenzivní pobytové zelené střechy na rodinném domě v Českém Ráji, kteří také získali cenu za inovaci. Velmi povedená byla i extenzivní šikmá střecha na zahradnickém „výminku“ v Zadní Třebáni.

Do kategorie „Veřejná zelená střecha“ bylo přihlášeno sedm děl nejrůznějšího stáří, velikosti a charakteru. Jako nejzdařilejší ocenila porota vegetační střechy v areálu  NH Olomouc Congress, které jsou jak intenzivní, tak extenzivní a je na nich osazen i minigolf. Na druhém místě je jednoduše řešená intenzivní pobytová střecha v administrativním centru Titanium v Brně. Třetí místo obsadila střecha ve vnitrobloku Andel’s Hotel, Praha-Smíchov.

Zdroj: SZUZ