Soutěž o nejlepší architektonický návrh rodinného domu pro brněnské studenty

Soutěž o nejlepší architektonický návrh rodinného domu pro brněnské studenty

Soutěž „Heluz dům 2011“ o nejlepší architektonický návrh rodinného domu vyhlásila společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 12. 10. 2010. Soutěž je určená pro studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, hlavní cenou bude finanční odměna ve výši 20 000 Kč.

Vyhlášení soutěže proběhlo na Fakultě architektury VUT v Brně. Své návrhy mají zájemci odevzdat do 19. ledna 2011. Porota složená ze zástupců společnosti HELUZ, doc. Ing. Ivany Žabičkové, CSc. z FA VUT v Brně a nezávislého hodnotitele Ing. arch. Viktora Rudiše posoudí odevzdané projekty ve dvou následujících dnech.

Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 27. ledna 2011. Hlavní vítěz obdrží 20 000 Kč, cena za druhé a třetí místo bude ve výši 10 000 Kč a 5 000 Kč. Návrhy umístěné na 4. – 8. místě budou odměněny tisícikorunovou částkou.

Mezi podmínkami, které musí architektonický návrh rodinného domu splňovat je např. bydlení pro 4-6 osob, svislé i vodorovné (střešní) konstrukce z produktů firmy HELUZ, jednovrstvé konstrukce bez dodatečného zateplení, optimální pobytové prostředí pro obyvatele (větrání, teplotní stabilita, osvětlení, „technologie usnadňující život“ atd.), použití inteligentního systému větrání bez klimatizace a běžně používaných rekuperačních zařízení, minimální energetická náročnost budovy či minimalizace rizik spojených s užíváním stavby. Hlavními kritérii hodnocení budou technické a grafické zpracování, rozsah použití výrobků HELUZ či originalita stavebně-technického řešení.

Podrobné podmínky soutěže lze nalézt na www.heluz.cz/soutez nebo na www.fa.vutbr.cz

Zdroj: Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.