Soutěž na počest rodáka Antonína Raymonda

Soutěž na počest rodáka Antonína Raymonda

Statutární město Kladno, České centrum Tokio a architekt David Vávra vyhlásili 14. března 1. ročník architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda. Město Kladno tak oceňuje přínos svého znovuobjeveného rodáka architektuře.

Soutěž je určena studentům architektury a designu. „Smys­lem soutěže je přinést prostřednictvím návrhů studentů nové a inspirativní podněty k vytváření kvalitního prostředí pro život občanů ve městě,“ řekl primátor města Dan Jiránek.

Předmětem soutěže jsou urbanistické, architektonické nebo projektové studie na lokalitu a objekt přímo na území města Kladno. Do prvního ročníku soutěže bylo vybráno téma multifunkčního objektu na náměstí Svobody v Kladně a návrh konverze industriálního objektu v areálu POLDI Kladno.

Hlavní cenou pro vítězného studenta je čtyřtýdenní stáž v Japonsku v architektonickém studiu Raymond Architectural Design Office včetně návštěvy Raymondových japonských ­realizací a dalších architektonických zajímavostí. Udělena bude také zvláštní cena primátora ve výši 30 tisíc korun. V porotě, která bude posuzovat soutěžní návrhy, zasedne mimo jiné architekt David Vávra či architekt Osamu Okamura.

Spolupráce s Českým centrem Tokio není náhodná. Antonín Raymond, jeden z nejvýznamnějších českých architektů působících v zahraničí, je považován za zakladatele novodobé japonské architektury. Jeho nejvýznamnější stavbou je Gunma Music Center v Tokiu, která je zapsána na seznam symbolizující novodobou japonskou architekturu 20. století. V loňském roce mu bylo in memoriam uděleno čestné občanství Statutárního města Kladno.
 
Zdroj: Statutární město Kladno