Grand Prix architektů 2009

Grand Prix architektů 2009

Letošní vyhlášení cen Grand Prix se přestěhovalo ze Slovanského domu do dvorany Veletržního paláce – a nebyla to jediná změna oproti loňskému roku. Mírně ubylo přihlášených realizací, jejich kvalita je však s rokem 2008 srovnatelná. A v mezinárodní porotě soutěže nastala převaha členů z bývalých postkomunistických zemí vůči Západu.

Jaká bude mapa Prahy za deset let

Jaká bude mapa Prahy za deset let

Nové zásady územního rozvoje, ke kterým se poprvé v historii mohli vyjádřit všichni občané Prahy, působí jako kvalitní materiál citlivě přistupující k městu, který reflektuje zkušenosti a poznatky západního urbanismu a vyvarovává se negativních tendencí vyplývajících z rozrůstání měst. Pokud není jen kouřovou clonou politiků k zastření skutečných záměrů, nelze než považovat ho za vítězství zdravého rozumu.

Soutěž POROTHERM DŮM 2009

Soutěž POROTHERM DŮM 2009

Letos je už po jedenácté vyhlášena soutěž pro architekty a projektanty, v níž mohou předložit porotě své projekty. Zadané téma je Rodinný dům budoucnosti. Pátý rok se také mohou představit porotě a širší veřejnosti realizované stavby rodinných domů, z nichž porota vybere ty nejlepší. Vydavatelství JAGA Media je mediálním partnerem soutěže.

Druhý cyklus celosvětové soutěže Holcim Awards má vítěze

Druhý cyklus celosvětové soutěže Holcim Awards má vítěze

Druhý cyklus celosvětové soutěže Holcim Awards vyvrcholil: z téměř 5 000 přihlášených projektů zaměřených na oblast trvale udržitelného rozvoje byly vybrány ty nejlepší. Přihlášeny byly projekty od autorů z celého světa. Mezi čtyři oceněné projekty patří revitalizace řeky Fez v Maroku, projekt výstavby nového univerzitního komplexu ve Vietnamu, plánování příměstských oblastí Pekingu v Číně a projekt zaměřený na vybudování zázemí pro příležitostné dělníky v USA. Předávání cen se uskuteční v zemích vítězných projektů.

Pět finalistů Mies van der Rohe Award 2009

Pět finalistů Mies van der Rohe Award 2009

Cena Evropské unie za současnou architekturu a zvláštní cena pro začínající architekty jsou Nadací Mies van der Rohe a Evropskou komisí udělovány každé dva roky. Smyslem soutěže je ukázat tvůrčí potenciál, podpořit inovativní řešení a upozornit veřejnost na to, jak významnou roli hraje moderní architektura ve společnosti a jak ovlivňuje kvalitu života v evropském prostředí.

Výsledky soutěže REVIT OPEN 2008

Výsledky soutěže REVIT OPEN 2008

Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlásily výsledky soutěže REVIT OPEN 2008. Vítězi soutěže, jejímž tématem byl návrh energeticky soběstačného a ekologického objektu pro meteorologickou stanici v CHKO Králický Sněžník, se stali studenti z Fakulty architektury (FA ČVUT v Praze) – Martin Prokš a Marek Přikryl, kteří zvítězili se svým návrhem specializované vědecké stanice s nepřetržitým celoročním provozem. Soutěž byla vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice.

Nový domov roku 2008

Nový domov roku 2008

Soutěžní přehlídka rodinných a bytových domů, zdařilých rekonstrukcí objektů pro účel bydlení a bytů v domech zvláštního určení se konala na přelomu roku již po sedmé. Zdařilá realizace nového domova se neodvozuje pouze od výše finančních prostředků, které jsou k dispozici, ale především od souladu architekta a investora, jejich komunikace, vstřícnosti a velkorysosti. Všichni ocenění tuto skutečnost zdůraznili, a tak do dalšího ročníku soutěže nezbývá než popřát architektům dostatek porozumění a souladu s klienty a klientům setkání se vstřícnými a kreativními architekty.

Ceny soutěže Porotherm dům 2008 předány

Ceny soutěže Porotherm dům 2008 předány

Ceny soutěže POROTHERM DŮM 2008 – 10. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty Vícegenerační rodinný dům, 4. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže Nejlepší realizované stavby roku 2008 a 1. ročníku soutěže pro studenty FA a FSv ČVUT v Praze POROTHERM DŮM STUDENT 2008, vyhlášené na téma Rodinný dům pro více generací – byly uděleny.

Holcim Awards už zná vítěze evropského kola

Holcim Awards už zná vítěze evropského kola

Druhý ročník soutěže projektů trvale udržitelné výstavby Holcim Awards už zná vítěze evropského kola, které se konalo 25. – 26. září 2008 ve španělské metropoli, Madridu. Celková finanční odměna 270 000 USD byla rozdělena mezi deset nejúspěšnějších projektů, které jsou ukázkami aktuálních přístupů v oblasti ekologicky a trvale udržitelných přístupů v oblasti stavebnictví.

Grand Prix architektů 2008 – Národní cena za architekturu

Grand Prix architektů 2008 – Národní cena za architekturu

Ve čtvrtek 26.6. proběhlo ve Slovanském domě slavnostní předání cen vítězům již 15. ročníku Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu. Soutěžní přehlídky nejlepších architektonických prací, realizovaných na území České republiky s termínem realizace mezi 1. lednem a 31. prosincem 2007, se zúčastnili čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci.

Stavba roku 2008 - seznam staveb, které postoupili do 2. kola soutěže

Stavba roku 2008 – seznam staveb, které postoupili do 2. kola soutěže

4. Rekreační a sportovní komplex „ Park Holiday“ Dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o. Autor: Petr Suske – SEA Architekt, Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. Investor: LIVETA a. s Přihlašovatel: Podzimek a synové, s. r. o. Park Holiday se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika […]