HELUZ podporuje jihočeské studenty

HELUZ podporuje jihočeské studenty

Soutěžní přehlídku studentských prací jihočeských stavebních škol, která probíhá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a kterou čeká 7. dubna slavnostní vyhlášení podporuje i společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Přehlídku, jejíž cílem je ukázat odbornou technickou úroveň studentů stavebních škol v jihočeském regionu, vyhlásil v lednu 2011 Český svaz stavebních inženýrů – oblastní pobočka České Budějovice – spolu s dalšími odbornými partnery.

Soutěž, do které se mohli přihlásit studenti jihočeských stavebních škol se svými školními projekty zpracovanými v letech 2008 – 2010, má ukázat technické i laické veřejnosti, že stavební školy ze svých studentů vychovávají budoucí dobré a technicky zdatné projektanty, konstruktéry, stavitele i stavební manažery.

„Stavitelství má v českých krajích pradávnou tradici a společnost HELUZ jako jedna z největších firem v tomto oboru považuje za velmi důležité podporovat mladé nadějné studenty v jejich zájmu o obor,“ vysvětluje motivaci ke spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů na pořádání soutěže obchodní ředitel společnosti HELUZ Ing. Jan Krampl.

Práce, které jsou v této soutěži posuzovány z pohledu konstrukčního i uživatelského řešení, z hlediska techniky prostředí, stavební ekonomiky a v neposlední řadě i architektonického působení návrhu jako celku, vybíraly nejprve poroty jednotlivých škol.

Postupující projekty byly v druhém kole hodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení proběhne 7. dubna 2011 v třeboňském Kulturně společenském centru Beseda v rámci VI. ročníku přehlídky PRESTA jižní Čechy.

Nejlepší studentské práce z obou kategorií (středoškolská práce, bakalářská práce) budou v průběhu dubna a května vystaveny v rámci putovní výstavy soutěžní přehlídky PRESTA po Jihočeském kraji a oceněné projekty budou prezentovány také formou katalogu a v odborném tisku.

Spoluvyhlašovatelem soutěže jsou kromě Českého svazu stavebních inženýrů – oblastní pobočky České Budějovice také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČKAIT- OK ČB, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora architektů, (regionální zastoupení), Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vyšší odborná škola stavební ve Volyni, Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích a Střední průmyslová škola strojní a stavební v Táboře.

Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s