Druhý cyklus celosvětové soutěže Holcim Awards má vítěze

Druhý cyklus celosvětové soutěže Holcim Awards má vítěze

Druhý cyklus celosvětové soutěže Holcim Awards vyvrcholil: z téměř 5 000 přihlášených projektů zaměřených na oblast trvale udržitelného rozvoje byly vybrány ty nejlepší. Přihlášeny byly projekty od autorů z celého světa. Mezi čtyři oceněné projekty patří revitalizace řeky Fez v Maroku, projekt výstavby nového univerzitního komplexu ve Vietnamu, plánování příměstských oblastí Pekingu v Číně a projekt zaměřený na vybudování zázemí pro příležitostné dělníky v USA. Předávání cen se uskuteční v zemích vítězných projektů.

Téměř 5.000 projektů a vizí z oblasti trvale udržitelného stavebnictví  ze 121 zemí světa přihlásili  jejich autoři v roce 2008 do 5 regionálních kol soutěže Holcim Awards. Vítězné projekty, které se v regionálních kolech umístily na zlaté, stříbrné a bronzové příčce, byly automaticky nominovány do finále – tzv. Global Holcim Awards. Slavnostní oznámení výsledků Global Holcim Awards se uskutečnilo 8. května 2009 ve švýcarském Zurichu. Porotě Global Holcim Awards předsedal Charles Correa (architekt z Indie), dalšími členy poroty byli Peter Head (britský inženýr), Enrique Norten (architekt, Mexiko/USA), Saskia Sassen (socioložka z USA), Hans-Rudolf Schalcher (inženýr ze Švýcarska) a Rolf Soiron (švýcarský ekonom).

Zlatá medaile  pro Revitalizaci a urbanistický rozvoj ve městě Fez v Moroku
Hlavní cenu v hodnotě 300 000 USD získal projekt vyčištění a ozdravení vodního toku a vytvoření  podmínek pro městský rozvoj v okolí řeky ve fezké medině („Staré město“ v marockém městě Fez), která je na seznamu Světového dědictví UNESCO. Mladý mezinárodní tým, pod vedením marocké architektky Aziza Chaouni a japonské urbanistky Takako Tajimy (v současnosti žijící v USA), navrhl revitalizaci silně znečištěné řeky Fez, která by vedla k oživení starobylého srdce města. Návrh obsahuje sérii zásahů, směřujících k obnově tradičních garbiaren (manufaktur na zpracování a hlavně barvení kůží), k vytvoření veřejných prostranství a pěších zón, k obnovení vodních ploch a biodiverzity.

Porota ocenila zejména vytvoření řetězce vzájemně navazujících renovačních projektů, které dávají možnost i dalšímu doplňování podprojektů v budoucnosti. Porota současně ocenila skutečnost, že se autorům podařilo skloubit ekonomický a společenský život s ekologií řeky. „Jde o všestranný multifunkční projekt, mezi jehož hlavní cíle patří obnova architektury historické mediny a vytvoření funkčního a života schopného městského prostoru,“ uvedla ve svém hodnocení porota.

Po té , co projekt vyhrál regionální kolo soutěže Holcim Awards Afrika a Blízký východ, vytvořili autoři projektu nevládní organizaci pod názvem Sauvons Oued Fez (Zachraňme řeku Fez). Tato nevládní organizace je sítí, která zabezpečuje zdokonalení renovačních podprojektů a podporuje rovněž zapojení místní komunity.

Stříbro pro výstavbu nízkoenergetického univerzitního komplexu ve vietnamském městě Ho Či Min
Stříbrné umístění v rámci Global Holcim Awards a sumu 200 000 amerických dolarů získal návrh výstavby nového univerzitního komplexu v  Ho Či Minově městě, jehož autorem je japonský architekt Kazuhiro Kojima. K projektu přispěli také Daisuke Sanuki z Japonska a Trong Nghia Vo z Vietnamu. Cílem projektu je vyhnout se masivnímu záběru půdy na ostrově v deltě Mekongu a zachování harmonie s ostatními složkami členitého ekosystému: rýžovými poli, mangrovami, větry a sezónními změnami.

Spotřeba elektřiny je snížena prostřednictvím zapojení solárního osvětlení a rozšířeného využití fotovoltaických článků, díky čemuž se podařilo dosáhnout požadované energetické úrovně. Zásluhou přirozeného větrání a zastínění budovy nebude většina částí univerzitního areálu potřebovat klimatizaci. Dešťová voda je v projektu využívána jako voda odpadová, resp. se rozprašuje, aby ochlazovala klima. Časově nenáročný lokální způsob výstavby – tedy cihlami vyplněná betonová konstrukce, doplněná fasádou z pórovitého bambusu a nebo řeziva z mangrovového dřeva je používána na podporu větrání.

Konstrukce složená ze vzájemně propletených objektů přesvědčila porotu, aby projektu udělila stříbrnou příčku už v regionálním kole Holcim Awards 2008 Asie a Pacifik:  „Jemně ohnuté ovály charakterizují celkovou úpravu budov – jejich průniky tvoří množství velkých hal, ale i  malých místností. To umožňuje, aby se univerzita organicky přizpůsobovala měnícím se představám a potřebám,“ vysvětlila porota ve svém hodnocení.

Bronzová cena za trvale udržitelné plánování pro vesnické komunity v oblasti Pekingu v Číně
Třetí místo v rámci Global Holcim Awards a 100 000 amerických dolarů získal projekt plánování vesnického rozvoje v příměstských oblastech Pekingu v Číně. Projekt si klade za cíl efektivně skloubit zachování památek, tradičních znalostí, místních surovin, moderních technologií a profesionálního projektového managementu. Komplexní strategie urbanistického plánování, které navrhli Yue Zhang a Feng Ni z Číny,  zlepšuje logistiku veřejných služeb a zároveň splňuje přísná ekologická a energetická kritéria pro výstavbu nových budov.

„Jedním z nejvýjimečnějších prvků celého projektu je hloubková analýza současné materiální a kulturní situace společnosti, včetně počtu obyvatel, hustoty staveb a stavu biodiverzity. Za tímto účelem byly provedeny hloubkové průzkumy a rozhovory přímo s obyvateli oblasti,“ uvedla porota.

Projekt pracuje s detailním přístupem k výzvám jakými jsou např.  znečištění životního prostředí, živelný růst míst, ztráta zemědělské půdy, ochrana potravin a v neposlední řadě omezené zdroje. Projekt, který získal zlaté ocenění v rámci regionálního kola Holcim Awards Asie a Pacifik 2008, disponuje rozsáhlým potenciálem a má předpoklady stát se ukázkovým příkladem pro trvale udržitelný rozvoj příměstských oblastí a městských častí v rozrůstající se ekonomice.

Cena za inovaci pro projekt vytvoření zázemí pro příležitostné dělníky v San Franciscu, USA
Cena za inovaci Global Holcim Awards v hodnotě 50 000 amerických dolarů byla udělena projektu na budování neformálních přístřešků, ve kterých se mohou setkávat nádenní dělníci a čekat zde na příležitostné práce. Cena za inovaci slouží jako uznání  projektům s výraznými prvky kreativity a inspirace.
 
Projekt navrhli Liz Ogbu a John Peterson – oba z neziskové organizace Public Architecture se sídlem v San Franciscu v USA. Flexibilní stavby nabízí přístřeší, posezení, sociální zázemí, kuchyňku a prostor pro vzdělávání, ale i odborný výcvik. Díky tomu vzniklo citlivé prostředí pro lidi, kteří sami sebe řadí k okraji společnosti a zároveň řeší problémy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti. Autoři ve svém projektu navrhli používání materiálů, které jsou přátelské k životnímu prostředí, resp.  recyklovaných materiálů, díky čemuž se snižuje dopad na životní prostředí a také ekonomické náklady na každé stanoviště.

„Díky rozsáhlému vlivu na širokou komunitu získal projekt stříbrné ocenění už v rámci regionálního kola Holcim Awards 2008 Severní Amerika a oslovil i porotu v rámci celosvětového finále: “Stavba nabízí řešení společenského problému. Tento problém vnímají lidé žijící v sousedství, vyvolává sociální napětí a místní policejní jednotky ho považují za těžko zvládnutelný. Projekt tedy přináší užitek nejen dělníkům, ale má i širší sociální kontext,“ poznamenala porota.
  
Mezinárodní finalisté soutěže Global Holcim Awards znázornili široké spektrum možných přístupů k trvale udržitelnému stavebnictví. Projekty pocházely z Brazílie, Kanady, Kolumbie, Maďarska, Indie, Slovinska, Švýcarska, Spojených arabských emirátů a Ugandy a podílely se na nich i projektové týmy z Japonska a Španělska. Předseda Představenstva Holcim Ltd. Rolf Soiron (Švýcarsko), který v celosvětové porotě zastupoval sponzora soutěže, poznamenal, že obrovské výzvy trvale udržitelného stavebnictví vytvořily poptávku po inovativních příspěvcích, které by byly přizpůsobeny lokálním potřebám. „Skutečné hodnoty a výhody projektů ukazují, že každý z nich obsahuje jedinečné črty, které jsou ve specifickém prostředí užitečné a přinášejí na stůl něco nového,“ řekl.

Porota si stanovila k vyhodnocení různorodých projektů, které se do soutěže Holcim Awards přihlásily „klíčová kritéria“, která obsahují pětibodovou definici trvale udržitelné výstavby. Kritéria posuzují projekt z hlediska ekonomického, environmentálního a z hlediska společenských vlivů (tzv. trojitá výsledovka – triple bottom line). Hodnotí se rovněž architektonická kvalita a míra zlepšení, kterou projekt přináší.  V neposlední řadě je hodnocena jednoduchost jeho aplikace v širším měřítku.

Člen celosvětové poroty a současně šéf skupiny pro plánování a management ve stavebnictví Švýcarského federálního institutu (ETH, Zurich) Hans-Rudolf Schallcher (Švýcarsko) vysvětlil, že přenositelnost myšlenek byla společným faktorem všech projektů. “Všechny čtyři vítězné projekty vynikajícím způsobem ukázaly, co trvale udržitelná výstavba znamená. Množství dobrých nápadů je možné přenést do oblasti odborné expertízy a  mohou mít dopad na pokračující udržitelné konstrukční práce,“ řekl.

Další iniciativy na podporu trvale udržitelné výstavby
Kromě soutěže Holcim Awards organizuje nadace Holcim Foundation širokou škálu aktivit na podporu trvale udržitelného rozvoje. Příkladem je sympózium o trvale udržitelné výstavbě pro experty a profesionály z celého světa – Holcim Forum. Nejbližší Holcim Forum se uskuteční v Mexico City 15. až 17. dubna 2010 a jeho tématem bude Znovu – objevení stavebnictví.

Přihlášky do třetího cyklu soutěže Holcim Awards budou přijímány od 1. července 2010.

Soutěž Holcim Awards pro trvale udržitelnou výstavbu vyhledává inovativní a na budoucnost zaměřené konkrétní projekty, které propagují  odpovědi na technologické, environmentální, sociálně-ekonomické a kulturní otázky, ovlivňující výstavbu na místní, regionální, ale i celosvětové úrovni. Soutěž organizuje nadace Holcim Foundation se sídlem ve Švýcarsku a trojkolovou soutěž podporuje finančními oceněními v hodnotě 2 miliónů amerických dolarů. Nadace je podporovaná společností Holcim Ltd a pod ni spadajícími společnostmi ve více než 70 zemích.

Podrobnější informace o Holcim Awards včetně všech vítězných projektů na www.holcimawards.org 

Zdroj: Holcim (Česko) a.s.