Architektonická soutěž na největší litoměřický park má vítěze

Architektonická soutěž na největší litoměřický park má vítěze

Cílem architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011 bylo najít nejvhodnější návrh obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích. Na konci října ocenila odborná porota návrh brněnského Atelieru zahradní a krajinářské architektury Zdenka Sendlera. S rozhodnutím poroty se ztotožnila i správní rada nadace PROMĚNY.  

Záměr Litoměřic obnovit největší městský park Jiráskovy sady před rokem uspěl v grantové výzvě programu PARKY. Nadace PROMĚNY jeho prostřednictvím nabízí městům v České republice pomoc s realizací náročných projektů v oblasti rozvoje veřejné zeleně. Pro jejich uskutečnění poskytuje grant do výše 25 mil. korun, odbornou podporu při realizaci několikaletého projektu a také pomoc se zapojením veřejnosti.

K účasti v soutěži Cena nadace PROMĚNY 2011 bylo na konci května vyzváno šest ateliérů, jež se ve své tvorbě věnují úpravám veřejného prostoru a zahradní a krajinářské architektuře; všechny za sebou mají úspěšné realizace. Šest předložených návrhů obnovy Jiráskových sadů posuzovala sedmičlenná porota podle těchto kritérií: architektonicko-krajinářská koncepce a celková kvalita, úplnost návrhu a ekonomická náročnost zvoleného řešení.

Vítězný návrh z brněnského Atelieru zahradní a krajinářské architektury vypracoval autorský tým ve složení Zdenek Sendler, Lucie Radilová, Radka Táborová a Lýdia Šušlíková. Návrh obnovy litoměřického parku je podle autorů založen na soudobém, kompozičně a provozně jasném řešení, zohledňujícím celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost a odpovídající míru uživatelského komfortu. Ve střední části parku je navržen polyfunkční parter jako srdce celého území. Slučuje jednotlivé parkové aktivity, je místem setkávání i místem kulturního zázemí. Centrální prostor má vazbu na stávající kavárnu, mimo jiné je doplněn vodními prvky nebo variabilním mobiliářem.

Novinkou a zajímavostí letošního ročníku Ceny nadace PROMĚNY je zapojení budoucích architektů. Mimo soutěž se do hledání řešení obnovy litoměřického parku z vlastní iniciativy zapojili čtyři studenti 2. ročníku Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (atelier Novák – Zedníčková). Gabriela Navrátilová z nadace PROMĚNY k tomu dodává: „Zájem studentů o zpracování tématu jsme jednoznačně přivítali. Vytváření příležitostí pro rozvoj talentu a schopností mladých tvůrců chceme dát v budoucnu v našich aktivitách více prostoru.“ Studenti získají ke svým návrhům posudky zástupců odborné soutěžní poroty, díky nadaci PROMĚNY také dostávají možnost prezentovat se veřejnosti vedle prací zkušených ateliérů.

Se všemi šesti soutěžními návrhy a čtyřmi studentskými pracemi se lidé mohou seznámit na výstavě, která se uskuteční v prostorách gotického hradu v Litoměřicích ve dnech 21. listopadu až 15. prosince 2011. Na 12. prosince je na stejném místě plánováno druhé setkání s veřejností. Věnováno bude podrobnějšímu představení vybraného návrhu obnovy Jiráskových sadů.

Dokončení obnovy Jiráskových sadů je plánováno nejdříve v závěru roku 2013. Celková výše nákladů projektu bude známa až po dalším rozpracování vybraného řešení a výběrovém řízení na dodavatele stavby.    

(kk)