2. Ročník architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty

2. Ročník architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty

Soutěž je určena pro studenty Technické univerzity v Liberci, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, ČVUT, Vysoké školy umělecko-průmyslové a Akademie výtvarných umění v Praze. Návrhy studentů budou hodnotit: Prof. ing. arch. Martin Rajniš, Ing. Jan Žemlička a Akad. arch. Vladimír Kružík. Soutěžní návrhy je třeba dodat do 30. 6. 2010. Výherce 1. ceny získá 55 000 Kč, 2. místo je oceněno 25 000 Kč a 3. místo 15 000 Kč.

„Téma soutěže odráží naši dlouholetou zkušenost s projekty pro africké země“, uvedl vedoucí ateliéru architektonické a projekční kanceláře Helika a.s. a zároveň předseda poroty, Akad. arch. Vladimír Kružík. Helika zpracovala návrh projektu baziliky, nemocnice a letiště v Gabonu a o její práci jeví zájem i další země tohoto regionu.

„Protože architektonický návrh projektu pro země v jiném klimatickém pásmu vyžaduje velice odlišný přístup, než na jaký jsme zvyklí ve středoevropském, případně evropském regionu, rozhodli jsme se studenty oslovit s něčím, co pro ně bude naprosto nové, co jim ale umožní jiné vnímání toho, co je architektura a jak k ní přistupovat“, dodal Akad. arch. Vladimír Kružík.

Předmětem soutěže je urbanisticko-architektonický návrh areálu kampusu lékařské univerzity pro město HO – administrativní centrum regionu Horní Volta státu Ghana. Návrh komplexu musí zahrnovat prostory pro výuku, ubytování, vědu a výzkum, administrativu univerzity, společensko-sociální funkci a jeho nedílnou součástí musí být také dopravní řešení areálu.

S ohledem na zvolené téma oslovila Helika a.s. porotce, kteří sami mají zkušenosti s přípravou a realizací projektů v obdobných klimatických pásmech (Prof. ing. arch. Martin Rajniš a Ing. Jan Žemlička).

Soutěžní podmínky získaly regulérnost České komory architektů.

www.helika.cz