14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009

14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009

Společnost Xella CZ a Xella Slovensko již počtrnácté umožňuje studentům oborů architektura a pozemní stavitelství na vysokých školách, uměleckých školách a na univerzitách invenčním způsobem zpracovat zajímavé ­architektonické téma.

Motto: ,,Lidé jsou ušlechtilá zvířata… proto je někdy těžko pochopíme.“

Základní úlohou soutěže je architektonický návrh Pavilonu člověka, nového vstupního objektu do Zoologické zahrady Praha v Tróji, a Domu převozníka, objektu vybavenosti lodního přívozu do Podbaby – oboje s důrazem na krajní souvislosti v říčním prostoru Vltavy.

Odborná porota zvučných jmen bude posuzovat nejen nápaditost předložených projektů, ale i schopnost studentů zachytit v nich to, co je pro člověka specifického, co ho dělá člověkem, a přitom zachovat ráz dané lokality. Cílem soutěže společnosti Xella je podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace idejí a myšlenek.

Uzávěrka odevzdání soutěžních pokladů je 9. února 2009.

Více informací naleznete na www.xella.cz.