Back to the article Projekt metra z pohledu městotvorného významu
Zdroj: prof. Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc.

11 Trasa metra na estakádě v Paříži. Nepřipravenost města na nárůst obyvatelstva a dopravy vyžadovala značně kompromisní řešení.