Back to the article Projekt metra z pohledu městotvorného významu
Zdroj: prof. Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc.

08 V 60. letech vyžadovala decentralizace Paříže výstavbu šesti subcenter, jedno z nich je Defanse, na obrázku je podpovrchové řešení trasy metra.