asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

REVIT OPEN 2011 – renovace bývalého depa na nádraží v Kořenově

28.07.2011
Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlašuje již 5. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Letošním tématem je vytvoření návrhu příležitostného víceúčelového sálu se servisním příslušenstvím v areálu bývalého depa a bývalé točny na nádraží v Kořenově na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš.
Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlašuje již 5. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Letošním tématem je vytvoření návrhu příležitostného víceúčelového sálu se servisním příslušenstvím v areálu bývalého depa a bývalé točny na nádraží v Kořenově na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš.

Kořenov je horská obec v okrese Jablonec nad Nisou, na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, mezi Harrachovem a Desnou. Velká část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Původní obyvatelstvo bylo převážně německé, po odsunu Němců se do opuštěných chalup nastěhovali Češi a množství objektů začalo sloužit k rekreačním účelům. Obec Kořenov má mnoho zajímavostí – jednou z nich je unikátní ozubnicová dráha zvaná zubačka, na které řídil vlak Bolek Polívka ve filmu Kalamita. V areálu Kořenovského nádraží se nachází dnes již nefunkční, značně poškozená, ale architektonicky velmi zajímavá stavba železničního depa. V prostoru před depem je torzo drážní točny a zničená výtopna. Předmětem návrhu je obnova, nový život pro tento chátrající kout nádraží.Návrhy by měly splňovat například následující parametry:
  • Poskytnout víceúčelový sál pro spolkovou činnost, bály, ochotnické divadlo, koncerty, sportovní akce, aktivity nejrůznějších organizací, institucí a škol atd.
  • Stavebně-technické řešení sálu musí umožnit relativně ekonomicky nenáročný celoroční provoz.
  • Součástí návrhu je sportovní bar pro maximálně 40 návštěvníků.
  • Soutěžící musí schematicky vyřešit bezkolizní přístup návštěvníků z nádraží.

Soutěž je tradičně určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) stavebního a architektonického zaměření v České a Slovenské republice a zahraničním studentům studujícím v ČR na stipendiu. REVIT OPEN 2011 je veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům či vícečlenným týmům. Jedná se o jedinečnou soutěž v ČR a na Slovensku, ve které se návrhy rovnoměrně posuzují z více odlišných hledisek, a které se již pravidelně účastní studenti fakult architektury i fakult pozemního stavitelství.

„Prostor bývalého depa a jeho okolí je unikátní technická památka, kde má být muzeum železnice,“ říká Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT. „Naše soutěž by ráda upozornila i na možnost jiného využití. V Čechách a na Moravě se rozvíjí spolková činnost, vznikají nová regionální zájmová sdružení a lidé jsou ochotni se ve svém volném čase aktivně bavit. Část nádraží v Kořenově by se stala živým pulsujícím centrem, které by mohli místní i přespolní vzít za své.“

„V současné době je velmi aktuální téma renovace staré zástavby, tzv. brownfieldů,“ říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Podle některých odhadů ubylo od roku 1927 v České republice více než pětina orné půdy. Renovace staré zástavby tak přináší nejen zvýšení estetické hodnoty v nejbližším okolí, ale také šetří životní prostředí tím, že eliminuje potřebu výstavby „na zelené louce“. A to je v souladu s krédem společnosti Autodesk, která díky konceptu udržitelného navrhování a využívání metody BIM ve svých řešeních umožňuje minimalizovat ekologické dopady a zefektivňovat navrhování a výstavbu. Letošní ročník soutěže REVIT OPEN je odlišný od těch minulých v tom, že by měl studentům demonstrovat přínosy špičkového CAD softwaru nejen pro novou výstavbu, ale také v oblasti renovací staré zástavby.“

Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2011, posledním dnem odevzdání návrhů je   
1. listopad 2011 do 14:00 hod.

Slavnostní vyhlášení a předání cen je plánováno na březen 2012. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě komerční licence softwaru společnosti Autodesk, notebooku a digitálního zrcadlového fotoaparátu.


Podrobnější informace o soutěži, zadání a o podmínkách letošního ročníku společně s registrací naleznete na www.revitopen.com.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media