asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Konference ředitelů stavebních společností 2010

13.10.2010
České stavebnictví prochází zcela nepochybně náročným tranzitivním obdobím. Předchozí dlouhodobý a stabilního růst aktuálně střídá již výraznější pokles. Ten je zřetelným důsledkem viditelného úbytku nových zakázek, který začal již v roce 2008. A jaký bude další vývoj právě v oblasti stavebních zakázek v příštích letech? Jaké trendy pro české stavebnictví přicházejí z veřejného sektoru? A jak aktuální situaci prožívají velké, ale i malé stavební společnosti, které přímo na trhu tuto situaci každý den řeší? Na tyto a další otázky odpoví Konference ředitelů stavebních společností 2010, kterou pro české stavebnictví připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CEEC Research a Ipsos Tambor.
České stavebnictví poprvé po mnoha předchozích letech stabilního růstu zasáhne tento rok výraznější pokles. Jedná se o zcela zřejmý důsledek širší ekonomické krize, která prostoupila celou českou ekonomikou a v širším měřítku zdaleka není jen výhradně českým fenoménem. První náznaky dopadu krize se ve stavebnictví začaly projevovat již v roce 2008, nicméně růstový trend v inženýrském stavitelství byl schopen kompenzovat probíhající pokles pozemního stavitelství. V současnosti již však klesají oba typy stavitelství, a proto je i celkový výsledek sektoru pod úrovní minulého roku.
 
Nejnovější výsledky výzkumu CEEC Research ukazují, že ředitelé stavebních společností očekávají pro tento rok pokles celého sektoru o 6 %, což ve světle statistik za prvních osm měsíců tohoto roku (pokles o 9,8 %) se aktuálně jeví jako spíše „optimistické“ číslo. Současně však jde o zhoršení z dubnových (pokles o 5 %) a lednových predikcí (pokles o 3 %). To ukazuje na rostoucí negativní trend v očekáváních stavebních společností a možné další zhoršování v jejich předpovědích ještě před koncem roku.

Pokles má však i pozitivní dopady jak uvádí generální ředitel společnosti PSJ František Vaculík „Snížení objemu zakázek na trhu logicky vede ke zvýšení konkurence. Pro klienty a investory jde o dobrou zprávu, neboť nabídky stavebních společností vzešlé z náročných tendrů jsou komplexnější, levnější a rozšiřují se o další služby, např. o profinancování zakázky. Stavební společnosti pod aktuálním tlakem hledají úspory. Ty nevznikají jen tím, že firmy snižují své vlastní náklady a marže, ale jde i o hledání řešení technických, projekčních a materiálových vstupů.“

Výhled na rok 2011 stále nepřináší predikce návratu k růstu. V červenci 2010 výsledky rozhovorů s řediteli firem poprvé ukázaly, že stavebnictví by mělo klesat i v roce příštím (o 0,7 %). Některé predikce dokonce ukazují i na znatelně horší výsledek, jak uvádí místopředseda představenstva společnosti CGM Czech Martin Kouřil „Pro další rok osobně očekávám dvouciferný pokles trhu a to především díky omezení investic ze strany státu. Pokud se kromě vypisování stavebních zakázek zastaví i projekční příprava, očekává stavební trh výpadek na několik let. Je dnes tedy více než pravděpodobné, že trh stavební výroby čeká restrukturalizace.“ S tím souhlasí i výrobní ředitel společnosti Skanska Vladimír Myšicka "V příštích dvou letech očekáváme obtížnou situaci pro stavební firmy. Pravděpodobně dojde ke stagnaci privátních investic i k úsporám v oblasti veřejných investic."

Světlo na konci tunelu nevidí ani pan Sikora, partner poradenské společnosti KPMG Česká republika „Nové tendry se nevypisují, zakázky zatím stále nepřicházejí, a tak nyní začínám být skeptický i ohledně oživení v roce 2012. Proces přípravy případných staveb a získání jejich financování je natolik časově náročný, že i kdyby se v roce 2012 již některé z nich začaly realizovat, rozhodně se to ještě neprojeví v růstu tržeb stavebních firem.“ To jedním dechem potvrzuje i generální ředitel OHL ŽS Michal Štefl „Zpomalení projektové přípravy svědčí o tom, že tyto dopady se nebudou týkat jen roku 2010, ale budou přetrvávat minimálně v následujících dvou letech. Očekáváme, že důsledky budou fatální přinejmenším pro čtvrtinu stavebních firem, ať již hovoříme o snižování stavu zaměstnanců nebo o samotné existenci těchto firem.“


Aktuálně klíčovým problémem, který nejvíce trápí stavební společnosti, je nedostatek zakázek (uvádějí ředitelé ve všech posledních výzkumech CEEC Research). To samozřejmě potvrzují i pravidelné statistiky ČSÚ, kde zejména pozemní stavitelství klesá výrazněji (za prvních osm měsíců o 12,6 %). Inženýrské stavitelství stále ještě do jisté míry těží z dlouhodobých zakázek nasmlouvaných v předchozích obdobích, avšak i zde již dochází k poklesu (za prvních osm měsíců o 3,8 %).

Vývoj v oblasti nových zakázek v letech 2011 a 2012 v inženýrském stavitelství bude závislý především na dalších krocích a úsporných opatřeních vlády. Pro vývoj pozemního stavitelství bude klíčový celkový vývoj ekonomické situace v ČR a od toho odvozující se především privátní poptávka. Finance ze strany státu do této oblasti však budou klesat (např. snížení podpory stavebního spoření atd.).

Dalším z klíčových problémů, které stavební společnosti trápí, je současná míra byrokracie (požadavků státu), nicméně v této oblasti již dochází k prvním změnám a další se připravují, jak uvádí ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek: „Konkrétně Ministerstvo průmyslu a obchodu napne své síly, aby odstranilo co nejvíce byrokratických a administrativních překážek, s nimiž se musí podnikatelé včetně stavbařů potýkat.“

Tyto snahy vedoucí představitelé stavebních společností vítají a rovněž mají zájem i o zlepšování v oblasti transparentnosti výběrových řízení, jak uvádí jednatelka Eiffage Construction ČR Marcela Blachová Mikešová „Počítáme s tím, že situace na trhu se příliš nezmění a o stavební zakázky se bude tvrdě bojovat. Co by nám pomohlo? V této fázi skutečně jasná kritéria zakázek a transparentnost výběrových řízení.“

A jaké jsou vize pro další směřování českého stavebnictví? Jednu z nich uvádí prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Václav Matyáš „Masivně se prosadí nové progresivní
materiály a stavební prvky, podporované využitím moderních technologií. Dojde k zefektivnění stavební výroby a změně manažerských přístupů směrem ke konceptu štíhlého stavebnictví. Zvýší se míra využívání informačních technologií v oboru.“
 
Více informací o nejnovějších trendech, současném stavu a očekávaném vývoji stavebních zakázek a živé hodnocení současné situace řediteli jak těch největších, tak i středních a malých stavebních společností přinese Konference ředitelů stavebních společností 2010.

Více informací na www.studieStavebnictvi.cz

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media