Nadhledová perspektiva navrženého bytového souboru architektky Jany Doležalové. Zdroj: AUTOŘI NÁVRHŮ A ČESKÝ SOBĚSTAČNÝ DŮM