Sběr dat v MŠ Zdroj: Archiv spolku Město přátelské k dětem a ateliéru In-site