doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Zdroj: Petr Novotný