Petr Vales manazer kvality a rozvoje JRD
Petr Vales manazer kvality a rozvoje JRD