Kategorie VEŘEJNÝ INTEIÉR I (restaurace, kavárny, hotely): Restaurace SOHO v Banské Bystrici