Back to the article Architekt v měnícím se klimatu 3 / 9

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (°C) v období 1775–2012, Praha-Klementinum. Červená čára – dlouhodobý teplotní průměr za sledované období; modrá čára – roční průměrné teploty vzduchu; černá čára – 11letý klouzavý průměr / vyhlazení