Back to the article Architekt v měnícím se klimatu 2 / 9

Průběh ročních úhrnů srážek (mm) v období 1805–2012, Praha-Klementinum. Červená čára – dlouhodobý průměr srážek za sledované období; modré sloupce – roční průměrné srážky; černá čára – 11letý klouzavý průměr / vyhlazení