asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Geotechnika

Partneři kategorie

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů
20.10.2016
Opěrné konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky se začaly používat s příchodem nových stavebních materiálů začátkem devadesátých let minulého ...

Rekonstrukce silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Rekonstrukce silnice  I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
22.09.2016
Autoři ve svém příspěvku popisují práce na zajištění svahů a skalních stěn, trhací práce malého rozsahu a související zemní práce, které byly ...

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí
16.08.2016
Technologie lepení štěrku byla po přelomu tisíciletí uznána jako jedna z metod pro stabilizaci a prolepení štěrku kolejového lože na ...

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních
04.08.2016
V posledních letech se při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb rychle rozšiřuje používání nové progresivní ...

Diagnostický průzkum šachty se zaměřením na ASR

Diagnostický průzkum šachty se zaměřením na ASR
29.07.2016
Text přibližuje problematiku provádění diagnostického průzkumu betonového ostění šachty podzemního díla, se specifickým zaměřením na degradační ...

Jak si vytvořit prostor při výstavbě silnic i pozemních staveb s pomocí geosyntetik?

Jak si vytvořit prostor při výstavbě silnic i pozemních staveb s pomocí geosyntetik?
30.10.2015
Cílem tohoto článku je představení kompletní nabídky m3 systémů firmy NAUE pro násypy a opěrné stěny vyztužené geomřížemi Secugrid® ...

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa

Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa
08.10.2015
Po srážkově nadprůměrném období května 2013, kdy 24hodinový srážkový úhrn přesáhl lokálně 100 mm, byly dne 2. června 2013 pozorovány na ...

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy
23.07.2015
Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit ...

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo
30.10.2014
Příspěvek informuje o dalším případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tentokrát hodnotí skalní řícení a návrh ...

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky
24.10.2014
Využití vláknové optiky pro geotechnické sledování umožňuje automatizaci některých dosud manuálně prováděných měření. Přechod od etapových měření ...

Další z Jaga Media